Foto Studenten in gesprek met experts over uitdagingen binnen het Deltaprogramma. Bron: Martijn Beekman

Young Professional Merijn Verhelst over de jongerenvisie op het DP2024

Jongeren zijn belangrijk voor het Deltaprogramma. Nieuwe ideeën en technieken die zij bedenken en inzichten die zij opdoen moeten gehoord worden. Zeker omdat de maatregelen en toekomstbeelden van vandaag de wereld bepalen waarin zij straks leven. Daarom vroeg de deltacommissaris een groep young professionals en studenten om voor Deltaprogramma 2024 hun visie te geven en advies uit te brengen. Merijn Verhelst was een van de jongeren die meeschreef aan de jongerenvisie op het DP2024 voor de deltacommissaris. Hoe kijkt young professional Verhelst naar zijn vakgebied? En hoe ziet hij de toekomst van het Deltaprogramma? 

Merijn Verhelst
Merijn Verhelst Bron: Privé

Welk werk doe je momenteel en hoe ben je hier terechtgekomen?

Ik ben Merijn Verhelst en, met 19 jaar op de teller, een jonge Zeeuw. Op dit moment ben ik nog volop aan de studie: Watermanagement aan de HZ University of Applied Sciences, nu in het staartje van het derde studiejaar. Waarom ‘water’? Het zou aan mij’n voornaam kunnen liggen: Merijn betekent namelijk ‘van de zee’. Maar de grootste reden is dat ik geboren en getogen ben in Zeeland. Zee én land: zonder gedegen watermanagement zou een groot deel van de provincie niet eens bestaan. Je komt er dus vanzelf mee in aanraking, door omgeving en interesses. Op een gegeven moment begon ik me af te vragen: hoe zou watermanagement in zij’n werk gaan? En voilà, na een hoop mooie, verschillende projecten te hebben gedaan, mag ik wel stellen dat het een mooi, uitdagend vakgebied is! 

Wat spreekt je aan om dit werk te doen?

Goed en doordacht waterbeheer is een grote factor in het feit dat een groot deel van Nederland überhaupt kan bestaan. We hebben te maken met zeespiegelstijging en bodemdaling aan de ene kant, en anderzijds zijn we het ‘afvoerputje van Europa’. Thema’s als waterveiligheid, een waterrobuuste inrichting, waterkwaliteit én – zeer actueel – de zoetwaterproblematiek zie en hoor je in je directe omgeving. De urgentie is groot, dus we moeten aan de slag. 'Versnellen, verbinden, verbouwen’, zoals het Deltaprogramma ook stelt. Dat maakt dat ik het interessant vind om mezelf te verdiepen in voorgenoemde onderwerpen. De combinatie van het vinden van oplossingen en de verdieping en verbreding van de inhoud, maakt dat het nooit af is. En dat er veel mogelijkheden en kansen liggen.  


 

‘Het Deltaprogramma bevat een hoop thema’s die jongeren belangrijk vinden. Het is de hoogste tijd om zogeheten meekoppelkansen verder te stimuleren door in gesprek te gaan met organisaties buiten de watersector.’

Een vakgebied waar je dus nooit in uitgeleerd bent. Iedere keer is dat voor mij weer een stimulans. Zeker ook omdat al die uitdagingen iedere dag veranderen. Daarom vind ik het belangrijk om het overzicht te houden en te zorgen dat ik van veel dingen wat af weet. Dat komt goed overeen met het karakter van het Deltaprogramma en dat is dan ook iets wat me meteen opviel en prikkelde. Eén van de redenen om samen met een team van net zulke enthousiaste young professionals een adviesbrief te schrijven aan de deltacommissaris. 

Recent overhandigde jij samen met drie andere young professionals een adviesbrief aan de deltacommissaris, hoe zou je deze brief samenvatten?

De brief bestaat uit twee delen: een inhoudelijk en een procesmatig advies. Ons inhoudelijk advies gaat over het opstellen van het Deltaprogramma 2024. Het procesmatige advies behelst onze visie op diverse aspecten voor het opstellen van toekomstige deltaprogramma’s. Zo geven we onder meer inhoudelijk advies over de zogenaamde generatietoets en hoe men deze kan borgen binnen organisaties. In het procesmatige advies behandelen we onderwerpen als: de zichtbaarheid van het Deltaprogramma onder jongeren, de rol van jongeren bij het opstellen van het jaarlijkse Deltaprogramma, het meenemen van inclusiviteit en internationaal samenwerken. Het Deltaprogramma bevat een hoop thema’s die jongeren belangrijk vinden. Het is de hoogste tijd om zogeheten meekoppelkansen verder te stimuleren door in gesprek te gaan met organisaties buiten de watersector. Al met al dus een uiteenlopend advies waarbij we een zo breed mogelijke blik proberen te hanteren.  

Wat was de reactie van de deltacommissaris, en hoe nu verder?

De reactie van de deltacommissaris heb ik als zeer positief ervaren. Een opbouwend kritische en duidelijke reactie waar je over door kan denken en praten. Daar heb je wat aan, als young professional. Maar ik vond het wel spannend; we hebben hier als team, naast al onze andere bezigheden, een aantal maanden intensief aan gewerkt. Ook voor mij persoonlijk als student: het was de eerste keer dat ik iets op dit niveau heb mogen doen.  

De deltacommissaris heeft aangegeven welke punten in onze brief goed waren, zoals het toepassen van een generatetoets. Uiteindelijk komt een selectie van de punten terug in het Deltaprogramma 2024 en wordt onze brief officieel als bijlage toegevoegd. Gaaf! 

Hoe kende jij het Deltaprogramma? En hoe kan het Deltaprogramma volgens jou meer verbinding zoeken en vinden bij jongeren?

Vanwege de vele facetten in het Deltaprogramma – die ook tijdens mijn studie langskomen – raak je er meer bekend mee. Jezelf erin interesseren helpt ook al een hoop. Uit de resultaten van onze enquête kwam naar voren dat, hoewel veel jongeren van het Deltaprogramma gehoord hebben, niet iedereen er even bekend mee is. Het Deltaprogramma kan dit zélf verbeteren, door in te zetten op verbinding.   

Het gebruik van (sociale) media is cruciaal bij het vinden van die verbinding. Neem dus een proactieve houding aan naar jongeren toe. Op die manier kan het Deltaprogramma ook op educatief gebied een slag slaan; bijvoorbeeld door interessante lezingen op (hoge)scholen en universiteiten te geven. Maar ook inhoudelijke podcasts en artikelen kunnen een impuls geven aan de bekendheid van het programma. Want bescherming tegen overstromingen, zorgen voor voldoende zoetwater én een klimaatbestendige inrichting gaan ons vroeg of laat allemaal aan!