Foto Ahmed Aboutaleb Bron: Marc Nolte

Ahmed Aboutaleb op de Gebiedsconferentie 2023 Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

‘Zorg voor evenwichtige communicatie naar burgers over de grote uitdagingen in de toekomst.’ Die oproep doet Ahmed Aboutaleb, voorzitter van het gebiedsoverleg Rijnmond-Drechtsteden, aan de deltacommunity. Deltanieuws sprak hem tijdens de Gebiedsconferentie op 5 juni 2023.

Ahmed Aboutaleb (Beni Sidel, Marokko, 1961) is sinds 2009 burgemeester van Rotterdam en is inmiddels ook zo’n 14 jaar voorzitter van het Gebiedsoverleg Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden.

Eerder was hij namens de PvdA staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Balkenende IV (2007-2008) en wethouder in Amsterdam (2004-2007). Op zijn vijftiende kwam Aboutaleb door gezinshereniging naar Nederland. Het gezin woonde in Den Haag, waar hij achtereenvolgens de lts, mts en hts doorliep. Hij studeerde in 1987 af in de telecommunicatie.

'Het is grotendeels onze bezorgde jeugd die zich zorgen maakt over de planeet, en hun zorgen zijn terecht.'

Wat is de grootste uitdaging voor het gebied Rijnmond-Drechtsteden, wat waterveiligheid betreft? 

‘De balans vinden tussen waterveiligheid, schoon drinkwater en de economie. We moeten steeds grotere hoeveelheden water verwerken, en dat kan bij een dijkdoorbraak tot zowel een humanitaire als een economische ramp leiden. Van de 60 miljard euro die wij hier omzetten in de haven, wordt een groot deel verdiend in het achterland. Die belangen komen in het gedrang bij droogte. Toen een aantal jaar geleden de binnenvaart niet kon varen vanwege het lage water in de rivieren, reden er dagelijks honderden vrachtwagens naar Duitsland om de industrie daar te kunnen bedienen. Dat wil je niet. Dus het is waterveiligheid, het is drinkwater en het is ook onze economie die onder druk staat. En mijn grootste kopzorg is dat het bewustzijn hierover onvoldoende is.’

Hoe komt dat? En wat is nodig om het waterbewustzijn te verhogen?

‘Het thema water is voor heel veel van onze mensen niet ‘sexy’. Het verwijt is aan onze kant, omdat we lange tijd onze burgers in slaap hebben gesust. “Ga lekker slapen, we hebben fantastische waterwerken in dit land.” Dat is ook waar, het is echt uitstekend wat we met elkaar gebouwd hebben. Maar een dijk in Rotterdam-Oost kan in principe morgen doorbreken. Toch hoef ik nooit naar de gemeenteraad te komen voor het onderwerp kwetsbare dijken. Ook landelijk is het nauwelijks een debat, terwijl het eigenlijk het grootste vraagstuk is van het land. Ik roep gemeenten, bestuurders en waterschappen dan ook op om het hier vaker over te hebben.’

Gebiedsconferentie Rijnmond-Drechtsteden
Gebiedsconferentie Rijnmond-Drechtsteden 2023 Bron: Suzan Fotografie

Tegelijkertijd neemt de maatschappelijke roep om actie tegen klimaatverandering wel toe. Hoe kunnen bestuurders daar het beste op reageren?

‘Wat we volgens mij moeten doen met groeperingen als Extinction Rebellion is ze niet alleen maar van de A12 weghalen, maar met ze praten. Het is grotendeels onze bezorgde jeugd die zich zorgen maakt over de planeet, en hun zorgen zijn terecht. Laten we de jonge generatie en de milieugroeperingen aan tafel uitnodigen; kijken hoe we van hun inzichten kunnen leren en hoe we deze in het beleid kunnen betrekken.’

U bent nu 14 jaar gebiedsvoorzitter. Wat drijft u?

‘Het voortbestaan van de mensheid hangt af van water, dat is waarom ik ermee bezig ben. Op de VN Waterconferentie in april in New York hoorde ik hoeveel mensen in de wereld geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Dat zijn er 800 miljoen, ongeveer 1 op 10! Wij hebben hier nog in overvloed, maar ik heb het anders meegemaakt in mijn jeugd in Marokko. Daar moest ik dagelijks met een ezel en twee kruiken 50 liter drinkwater halen, berg op en berg af. Het raakt me dus ook persoonlijk, daarom ben ik ook vrijwilliger in mijn Marokkaanse geboortestreek voor een waterproject. We boren daar waterbronnen aan in de bergen. Onlangs was ik er om het vierde waterpunt in te wijden. Fantastisch om te zien dat de mensen daar nu uit een eigen kraantje water kunnen tappen.’

'Draag het thema ‘water’ verder uit de komende jaren. Zorg voor evenwichtige communicatie over de grote uitdagingen voor de toekomst. Vertel je inwoners over de risico’s, maar betrek ze erbij en maak ze niet bang.'

Wat is uw belangrijkste boodschap voor de deltacommunity?

‘Ik heb er meerdere. De eerste: doorgaan op de ingeslagen weg. Dus de rivieren de ruimte geven en tegelijkertijd de dijken versterken en verzwaren waar nodig. De tweede: blijf voortdurend nieuwe inzichten gebruiken. Kijk bijvoorbeeld goed naar waar je bouwt en waar je niet bouwt. En de derde boodschap: draag het thema ‘water’ verder uit de komende jaren. Zorg voor evenwichtige communicatie over de grote uitdagingen voor de toekomst. Vertel je inwoners over de risico’s, maar betrek ze erbij en maak ze niet bang. Waar wonen we en waar bouwen we? Dit zijn grote keuzes en grote vraagstukken, maar ze raken wel de microkosmos van de mensen.’

‘Bereid mensen ook voor op onvermijdelijke keuzes. Ik praat nu bijvoorbeeld met een groep bewoners over het herinrichten van hun straat. Die moet mooier en groener worden en daar is ook voldoende geld voor. Maar dan zeggen de bewoners: er mag geen auto minder zijn. Laat dit getal eens op je inwerken: 51% van alle ruimte in Rotterdam is voor de auto. Dat is niet duurzaam. Het gesprek hierover moeten we de komende jaren met bewoners gaan voeren, dat vergt moed en geduld. En aan de jonge generatie moeten we uitleggen dat dit soort veranderingen tijd kosten. We moeten de weg van geleidelijkheid volgen.’

Gebiedsconferentie Rijnmond-Drechtsteden 2023 in teken van jongeren en verbinding

In aanwezigheid van burgemeester Ahmed Aboutaleb, voorzitter van het Gebiedsoverleg, vond op maandag 5 juni de Gebiedsconferentie van Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden plaats. Actualiteiten in en rondom het Deltaprogramma kwamen in de volle breedte aan de orde. Zoals de ondertekening van het Bestuursakkoord Waterveiligheid Hollandsche IJssel. Ook de laatste ontwikkelingen uit het Kennisprogramma Zeespiegelstijging en een mini-debat over bouwen in de polder kwamen aan bod. 

Heb moed

Jongeren een nadrukkelijke stem geven en de verbinding tussen waterveiligheid en andere thema’s, zoals zoetwater en de (woning)bouwopgave. Dat waren de onderwerpen van de dag. ‘Heb moed, verleg grenzen, overtreed regels, overtref verwachtingen en koester intergenerationele wijsheid en samenwerking’, zo sprak Aniek Moonen, voorzitter van Jonge Klimaatbeweging, de aanwezigen toe in een indrukwekkende vlog.

Niet afwentelen

Die (woning)bouwopgave wordt steeds urgenter en concreter in het Rijnmond-Drechtsteden gebied. Programmamanager Pieter Jacobs: ‘We hebben in de afgelopen twee jaar veel werk verricht om die verbinding van waterveiligheid met de andere thema's handen en voeten te geven. Kijken welke opgaven de ander heeft en zodat je weet waar we elkaar kunnen helpen.’

Deltacommissaris Peter Glas deed deze oproep: ‘In alle ontwikkelingen moet het uitgangspunt zijn: niet afwentelen. Niet afwentelen op de volgende polder, benedenstrooms, op volgende generaties of op publieke kosten. En dan kan je nog lang ook in diepe polders bouwen. Maar wel op een andere - dus klimaatbestendige - manier.’

Wat ook opviel: vertegenwoordigers van ruimtelijke ordening waren deze editie goed vertegenwoordigd en aangehaakt. Zij volgden bijvoorbeeld met belangstelling hoe het principe ‘Water en bodem sturend’ in de praktijk gaat uitpakken. Centrale vraag: gaan we wel snel genoeg? Pieter Jacobs: ‘Voor grote ingrepen in de waterveiligheid hebben we nog even de tijd. Uitvoering van klimaatadaptatie voor hittestress en piekbuien is urgenter en staat op de kaart. Mijn persoonlijke oproep is om een tandje bij te zetten op klimaatmitigatie. Dat valt niet onder het Deltaprogramma, maar daar gaan we natuurlijk wel met z’n allen over.’

Bekijk hier een korte video-impressie van de conferentie. Het beeldverslag kun je hier bekijken.