Foto Het Lunsveen in Drenthe Bron: Tim Delmoitie

Aankondiging Veertiende Nationaal Deltacongres

Het Nationaal Deltacongres 2023 is dit jaar op donderdag 9 november in Martiniplaza Groningen. Het Deltacongres is het jaarlijkse evenement voor iedereen die in Nederland betrokken is bij het nationaal Deltaprogramma en de maatregelen die we nemen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Tijdens het congres staan we onder meer stil bij de nieuwste inzichten over de zeespiegelstijging, de uitdagingen om extreem droog en nat weer op te vangen en bij de opgave om ook op de lange termijn voldoende zoetwater te hebben voor ons drinkwater, de natuur, landbouw en de bedrijven.

Lees hier meer over het Nationaal Deltacongres 2023

Peter Glas vertrekt in december als deltacommissaris

Peter Glas zwaait aan het einde van het jaar af als regeringscommissaris voor het Deltaprogramma. Glas heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en zal met ingang van 1 december zijn werkzaamheden overdragen aan een nieuw te benoemen deltacommissaris. 

Working Paper: Klimaatkennis voor de lange termijn. Naar een adaptief klimaatbestuur

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onderzoekt hoe klimaatbeleid voor de lange termijn vormgegeven kan worden. In dat kader heeft Arthur Petersen in een Working Paper uitgeschreven hoe Klimaatkennis voor de lange termijn georganiseerd zou kunnen worden. Zijn pleidooi voor een adaptief klimaatbestuur werkt hij uit voor de Wetenschappelijke Klimaatraad, het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland en het Deltaprogramma. Daarbij suggereert hij onder andere om bij de ontwikkeling en toepassing van een transformatieve aanpak van de adaptatie opgave gebruik te maken van het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland, en om de Signaalgroep Deltaprogramma qua bemensing te verstevigen, en qua werkterrein inhoudelijk te verbreden met ontwikkelingen buiten het reguliere ‘bèta-domein’. Je kunt de Working Paper hier bekijken.