Foto Inge Faber. Bron: Privé

Young Professional en oud-stagiaire Inge Faber over haar onderzoek en wat zij leerde over de waterwereld

Young professional en masterstudent Inge Faber liep stage bij de Staf Deltacommissaris. Zo deed ze onderzoek naar de uitdagingen in het beleid voor het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. In dit artikel vertelt ze over hoe ze in aanraking kwam met het Deltaprogramma, haar conclusie uit het stagerapport en wat zij leerde over de waterwereld in Nederland.  

Inge Faber
Inge Faber. Bron: Privé

Inge Faber (26) volgt de master Engineering & Policy Analysis aan de TU Delft. Ze heeft een Bachelor in Technische Natuurkunde. Vanaf september 2023 tot februari 2024 liep zij stage bij de Staf Deltacommissaris. Momenteel is ze aan het afstuderen bij Deltares waar haar onderzoek zich verdiept in de behoefte van gebruikers voor een nationaal water assessment instrument ter ondersteuning van beleid voor klimaatverandering voor de komende 100 jaar. Buiten haar studie is ze een actieve speler, trainer en coach van (beach)volleybal en een enthousiast buitenmens. Later wil ze zich inzetten voor het optimaliseren van de interactie tussen wetenschap en beleid in de Nederlandse waterwereld. 

Hoe kwam jij in aanraking met het Deltaprogramma? Waarom koos je voor een stage hier?

'Tijdens het eerste jaar van mijn master volgde ik een vak dat Ruimte voor de Rivier nadeed. We modelleerden zelf een model dat leek op de blokkendoos en in groepjes representeerden we verschillende actoren zoals Rijkswaterstaat, gemeentes, provincies, bedrijven en actiegroepen langs de IJssel. In een aantal discussie momenten moesten wij een tot een gezamenlijk maatregelenpakket komen passend binnen het gegeven budget. De complexiteit van het probleem, het belang van een goede oplossing en de aanpak die toen gebruikt werd pakten mij direct. Ik ben vervolgens voor mijn vrijekeuzepakket nog meer watergerelateerde vakken gaan volgen en mijn interesse groeide alleen maar meer.

In een van die latere vakken probeerde ik de governancestructuur achter het Deltaprogramma te doorgronden. Hiervoor interviewde ik Lilian van den Aarsen, directeur van de Staf Deltacommissaris, en vroeg ik haar naar multi-level governance gaps in het Deltaprogramma zoetwater. Hoe meer ik ontdekte in deze tijd, hoe meer nieuwe interessante projecten, studies en onderwerpen ik tegenkwam en hoe meer ik wilde weten. Ik heb daarom gevraagd of ik een stage kon doen, en gelukkig mocht dat.'

'In het geval van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging heb je te maken met een onderwerp waar veel mensen een uiteenlopende mening over hebben en graag een duit in het zakje doen'

Tijdens je stage heb je ook een onderzoek gedaan. Wat was voor jou de interessantste conclusie uit je rapport?

'Een van de voornemens voor de tweede fase van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging is om kennis te ontwikkelen voor de vraag hoe adaptatie aan zeespiegelstijging op tijd en weloverwogen tot uitvoering kan worden gebracht. In mijn stagerapport verdiepte ik mij in de verschillende uitdagingen die er zijn voor dit soort governance aspecten, keek ik of er knowledge gaps waren en welke oplossingen er voor deze uitdagingen zijn. Enkele oplossingen hiervoor zijn participatie, gezamenlijk systeembegrip en gemeenschappelijk doelen. Op zichzelf geen nieuwe inzichten, want integraal waterbeleid bestaat al jaren. Toch is het knap lastig om dit echt goed te doen, zeker als onzekerheden groot zijn, de problemen heel complex en dingen politiek gevoelig worden. In het geval van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging heb je te maken met een onderwerp waar veel mensen een uiteenlopende mening over hebben en graag een duit in het zakje doen.

Daarnaast zijn mogelijke oplossingen ingrijpend en verstrekkend, ook buiten het waterdomein. Wat de effecten van deze oplossingen zullen zijn is (nog) onzeker net als de zeespiegelstijging zelf. En gaande weg kom je ook nog wat actuele issues tegen als landbouw, stikstof, ruimtegebruik, woning tekort (en waar die dan moeten komen), veenweide, waterkwaliteit, biodiversiteit, ga zo maar door. Om daar een weg doorheen te slaan, vind ik een knappe balanceer-act die het kennisprogramma nu beloopt. De organisatie van de participatie en het verkrijgen van gezamenlijk systeembegrip en gemeenschappelijk doelen is net zo belangrijk als de uitkomsten daarvan.'

Wat is jou het meest bijgebleven van je stage?  

'Ik had het geluk om tijdens mijn stage veel mee te kunnen maken van al het werk dat er gebeurt rondom de staf. Zeker in het begin werd ik overal mee naartoe gesleept, vertelde iedereen mij graag waar zij zoal mee bezig waren en werd ik gestimuleerd om te ontdekken wat ik leuk vind om mij in te verdiepen. Natuurlijk vond ik het doen van mijn stageonderzoek en het schrijven van een rapport hierover ook belangrijk. Maar de verrijking die ik heb gekregen van al het snuffelen waardeer ik enorm. 

Wat mij daarbij opviel, is hoe ontzettend veel verschillende dingen er allemaal gebeuren in “de waterwereld” en hoe lastig het is om die allemaal te coördineren en te verbinden.'

‘Het viel mij op hoeveel er gebeurt in de waterwereld en hoe lastig het is om dit allemaal te coördineren en te verbinden’

Welke tip heb jij voor overheidsorganisaties in de waterwereld waar ook studenten stagelopen? 

Om die ruimte voor snuffelen te bieden. Dat maakte dat de stage een stuk waardevoller was dan alleen een opdracht en een rapport. Daarnaast heeft het van mij een enthousiaste young professional gemaakt die straks na het afstuderen met goede moed dit vakgebied in vliegt. 

Tot slot: hoe kan het Deltaprogramma volgens jou meer verbinding zoeken en vinden bij jongeren?

Persoonlijk vind ik het jammer dat ik nooit eerder heb geleerd over wat wij in Nederland allemaal doen om ons land veilig en leefbaar te houden in relatie tot water. Ik denk dat ik dit zelf als middelbare scholier of zelfs als basisscholier al interessant had gevonden. Ook als ik medestudenten spreek die nog niet eerder van de Deltaprogramma hebben gehoord, zijn ze vaak verbaasd dat ze daar helemaal niet bekend mee zijn. Tegelijk vinden ze het wel interessant om er over te weten wat allemaal gebeurt en gebeurd is in ons land om het veilig en leefbaar te houden. Het lijkt mij daarom een leuke manier om meer jongeren in contact te laten komen met het Deltaprogramma door in het onderwijs te investeren in educatieve activiteiten voor scholieren van verschillende leeftijden.