Foto Ruimte voor de rivier project bij Veessen aan de IJssel, waterkering Tolbrug die met hoogwater kan worden geopend. Bron: Tineke Dijkstra

Save the date: Congres Kennisprogramma Zeespiegelstijging 2024

Op maandag 4 maart 2024 organiseert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een congres over het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Bent u erbij?

Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging heeft als doel kennis te genereren over de vraag hoe ons land zich kan voorbereiden op een toekomst met zeespiegelstijging. Hiervoor is een reeks onderzoeken gestart die inzicht moet geven in de robuustheid en houdbaarheid van het huidige systeem voor waterveiligheid en zoetwater, en de mogelijke lange termijnopties. Tijdens het congres wordt onder andere ingegaan op de resultaten van de tussenbalans van het Kennisprogramma en het vervolg. Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd over de mogelijke oplossingsrichtingen voor de lange termijn van drie consortia. Deze consortia bestaan uit overheden, kennisinstellingen, ingenieurs- en ontwerpbureaus en waterbouwers. Het wordt een dag met interessante sprekers, discussies en volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over wat deze informatie betekent voor de beslissingen van nu.

Deelname en aanmelden

Het congres is bedoeld voor alle partijen die direct of indirect te maken hebben met zeespiegelstijging. Wil je de uitnodiging ontvangen, laat dan hier je gegevens achter. Meer informatie over de locatie en aanmelding volgt via de nieuwsbrief en de website van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging.


Meer informatie

Heeft u vragen over het Kennisprogramma of het congres? Stuur een e-mail naar postbuszeespiegelstijging@minienw.nl.
 

Pieter Bloemen
Pieter Bloemen. Bron: Valerie Kuijpers

Pieter Bloemen vertrekt als lid van de staf deltacommissaris

Pieter Bloemen zwaait aan het einde van het jaar af als lid van de staf deltacommissaris. Hij behoorde sinds 1 februari 2010 tot de staf. Binnen de staf was Bloemen het aanspreekpunt voor strategie en kennis. Hij hield zich vooral bezig met de ontwikkeling van de uitgangspunten voor strategieontwikkeling van het Deltaprogramma. Daarnaast was hij het eerste aanspreekpunt voor het onderwerp adaptief deltamanagement.
 
Pieter Bloemen schrijft samen met staflid Jos van Alphen een boek over hun lessons learned. Dit boek verschijnt waarschijnlijk in 2024.

Gevolgen van bodemdaling en funderingsproblemen in beeld via Experience Bodemdaling 

Wat speelt er in Nederland op het gebied van bodemdaling en funderingsproblemen? Dat kunnen mensen sinds eind oktober zélf ervaren bij de Experience Bodemdaling in Gouda. Michel Klijmij-van der Laan, voorzitter Regiodeal bodemdaling Groene Hart, en Rene Vrugt, directeur Bodem, Ruimte en Klimaatadaptatie bij het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, openden de Experience bij het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen.


De Experience bestaat uit een megascherm waarop twaalf interviews met particulieren en professionals te zien zijn. Ook worden op een groot tafel keuze bodemdaling- en grondwaterkaarten geprojecteerd. Het doel van de Experience is inzicht geven in de problematiek van bodemdaling en funderingen en is een uitstekende manier om een specifiek gesprek op gang te brengen. De Experience is er voor alle mensen en organisaties in Nederland die te maken hebben met bodemdaling en/of funderingsproblemen. Naast de vaste Experience bij het Kenniscentrum is er ook een online en een reizende Experience beschikbaar. De online variant biedt dezelfde inhoud en toegang is mogelijk via een inlogcode.
 

Meer informatie

Kijk op www.kbf.nl voor meer informatie over het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen en de Experience Bodemdaling. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@kbf.nl.
 

Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen
De Experience bestaat uit een megascherm waarop twaalf interviews met particulieren en professionals te zien zijn. Bron: Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen
Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen
Ook worden op een groot tafel keuze bodemdaling- en grondwaterkaarten geprojecteerd. Bron: Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen

Eo Wijersprijs: Aardkundig Fundamentalisme wint 12e editie

Op 12 oktober 2023 is de inzending Aardkundig Fundamentalisme tot landelijke winnaar uitgeroepen van de Eo Wijersprijs. Het team ontwerpers van Neder|land|schap en Werkend Landschap introduceerde een vernieuwende manier van denken. Met zeven stappen en vergezichten laten zij een landschap zien dat in balans is, geheemd en geaard. Volgens de jury kunnen deze handvatten ook in de rest van Nederland toegepast worden. Bekijk hier het plan.

De Eo Wijers Prijsvraag is een landelijke ontwerpwedstrijd, vernoemd naar bouwkundig ingenieur Leonard Wijers, een van de grondleggers van de Nederlandse ruimtelijke ordening. Voor de twaalfde editie zijn multidisciplinaire teams in vier regio's (Rijn-Maasmonding, Midden-Zeeland, Achterhoek en Oostelijk Flevoland) aan de slag gegaan met de vraag: Waar willen wij wonen? 

Lees elders in deze Deltanieuws het interview met regiowinnaars Ro Koster (Ontdekkingsreis naar Nieuw Zeeland) en Jasper Hugtenberg (Tweestromenland).

Lees ook de column van Marlies van der Maarel (gemeente Rotterdam) over de ontwerpende aanpak.

Nieuw kenniscentrum Delta Climate Center van start

Op 1 oktober 2023 is het nieuwe kenniscentrum Delta Climate Center (DCC) van start gegaan. Het klimaatcentrum krijgt Vlissingen als thuisbasis.  De missie is het ontwikkelen en verbinden van kennis over de transities naar een duurzame, klimaatbestendige en welvarende delta. Het doel is om door brede samenwerking innovatieve en impactvolle oplossingen te realiseren voor een toekomstbestendige delta.


Begin november maakte DCC de directie bekend: Albert Klein Tank wordt wetenschappelijk directeur en Joyce Ten Holter zakelijk directeur. Ten Holter zet de komende tijd de organisatie op poten en geeft zakelijk leiding. Samen met Klein Tank ontwikkelt ze bovendien de strategie voor een stevige en blijvende kennispositie van het centrum. Het DCC is een initiatief van HZ University of Applied Sciences, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), Scalda, University College Roosevelt, Universiteit Utrecht en Wageningen University and Research. Kijk voor meer informatie op de website van DCC.