Advies Signaalgroep samengevat in toegankelijk document

De Signaalgroep heeft haar jaarlijks advies aan de deltacommissaris samengevat in een toegankelijk document. De samenvatting gaat in op drie signalen: grip op grilligheid, ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke weerbaarheid. 

Opening 'Vergroten wateraanvoer Bloemers/Ufford'

Deltacommissaris Peter Glas, Liz van Duin, voorzitter van het Bestuurlijk Platform Zoetwater en heemraad Mathieu Gremmen van Waterschap Rivierenland hebben op woensdag 8 maar het project 'Vergroten wateraanvoer Bloemers/Ufford' bij Ewijk officieel geopend. Met het verwijderen van een afsluitend schot stroomde het water door de nieuwe wateraanvoer. Over een lengte van drie kilometer zijn de sloten daar breder en dieper gemaakt. Dit is het eerste project in het rivierengebied dat met subsidie uit het Deltafonds Zoetwater is uitgevoerd. 

Lees hier meer over het project

Nederland moet beter worden voorbereid op extreme neerslag

Vergroot het bewustzijn dat ernstige wateroverlast ook in Nederland kan voorkomen. Geef mensen handelingsperspectief specifiek gericht op waar ze wonen. Kijk naar een groter gebied voor het treffen van maatregelen. Dit zijn drie van de aanbevelingen van de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater, die was opgericht naar aanleiding van de Limburgse overstromingen in juli 2021. 

Lees het hele artikel hier. 

Toekomstverwachtingen verwerkt in Deltascenario's

Het KNMI levert dit jaar nieuwe klimaatscenario’s aan, PBL en CPB komen dit jaar en volgend jaar met nieuwe sociaaleconomische scenario’s (‘Nederland Later’ en ‘Welvaart en Leefomgeving’ (WLO), die ook een vertaling krijgen in toekomstig ruimtegebruik.

Deze nieuwe toekomstverwachtingen worden dit jaar verwerkt in geactualiseerde deltascenario’s. Deze worden begin 2024 opgeleverd, als basis voor de herijking van het Deltaprogramma 2026. 

Deze actualisatie vindt plaats door Deltares, in opdracht van staf DC en DGWB en in samenwerking met KNMI en PBL. Vertegenwoordigers van de Dp-thema’s en gebieden, van de koepels en de ministeries BZK en LNV worden in het Gebruikersoverleg Deltascenario’s geïnformeerd over de voortgang en kunnen daarin hun gebruikswensen inbrengen. 


Meer weten? Neem contact op met Jos van Alphen: jos.van.alphen@deltacommissaris.nl