Foto Binnenvaartschip vaart voorbij vanuit de Oude Maas richting de Beneden-Merwede in Dordrecht. Bron: Tineke Dijkstra

Deltacongres: 14 november 2024

Save the date! Het vijftiende Nationaal Deltacongres is op donderdag 14 november 2024. De deltacommissaris organiseert elk jaar het Deltacongres voor iedereen die professioneel betrokken is bij (de uitvoering van) het Nationaal Deltaprogramma. De locatie en het programma maken we binnenkort bekend. 

Vooraankondiging nieuwe deltascenario’s

Eind april 2024 worden nieuwe deltascenario’s gepubliceerd. De deltascenario’s vormen een belangrijke basis voor de herijking van het Deltaprogramma 2026. Ze laten mogelijke - plausibele - toekomstbeelden zien voor 2050 en 2100, rekening houdend met klimaatverandering, activiteiten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en sociaaleconomische groei. Voor elk deltascenario is onderzocht hoe de toekomstige wateropgaven voor zoetwaterbeschikbaarheid, wateroverlast en waterveiligheid er in de toekomst uitzien.

Deze actualisatie wordt uitgevoerd door Deltares in samenwerking met het KNMI en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), in opdracht van staf deltacommissaris en het ministerie van IenW. Vertegenwoordigers van de thema’s en gebieden van het Deltaprogramma zijn tussentijds via het Gebruikersoverleg deltascenario’s geïnformeerd over de voortgang.

Meer weten? Neem contact op met Saskia van Vuren van de staf deltacommissaris.

Cursus ‘Ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat’ op 24 mei

De Universiteit Utrecht organiseert op vrijdag 24 mei 2024 de cursus ‘Ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat’. In deze cursus komt de state of the art van de kennis over de gevolgen van klimaatverandering aan bod en ook de meest recente inzichten over ruimtelijke ordening. Deze training biedt essentiële vaardigheden voor duurzame stedelijke en landelijke planning.

De training is voor professionals op het gebied van water en ruimte. Zoals ambtenaren bij waterschappen, gemeenten provincies en rijk, projectontwikkelaars, consultants bij adviesbureaus, ruimtelijk ontwerpers, gebiedsregisseurs, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. De cursus vereist geen specifieke vooropleiding, maar er wordt uitgegaan van een HBO/WO werk- en denkniveau en affiniteit met en expertise in het ruimtelijk- en/of waterdomein. Docenten zijn Prof. dr. Edwin Buitelaar, prof. dr. Marjolijn Haasnoot en dr. Peter Pelzer.

Lees meer over de cursus op de website van Universiteit Utrecht.

Arthur Petersen nieuwe voorzitter van Signaalgroep Deltaprogramma

Per 1 januari 2024 is prof. dr. Arthur Petersen de nieuwe voorzitter van de Signaalgroep Deltaprogramma. Hij volgt prof. dr. Bart van den Hurk op. 

De Signaalgroep Deltaprogramma houdt relevante ontwikkelingen voor het Deltaprogramma in de gaten met een focus op klimaatverandering, en brengt jaarlijks advies uit aan de deltacommissaris hoe om te gaan met deze ontwikkelingen.

Lees hier een uitgebreid interview met Arthur Petersen.