Foto Groepjes aan de slag in de Springerfoyer. Bron: Valerie Kuypers

De deelnemers van het Deltacongres hebben dit jaar ruime keuze: behalve acht grote sessies zijn er ook zestien kleinere workshops. Die trekken volle zalen, met gepassioneerde deelnemers. De onderwerpen zijn divers: van internationale tot lokale samenwerking; en van het betrekken van inwoners tot het versterken van verbinding tussen overheden. De workshops hebben één ding gemeen: ze zijn gericht op de toekomst.

Workshop Deltacongres
Deelnemers spelen het bordspel Voorbij de Dijken. Bron: Martijn Beekman

Stil staan en beweging creëren 

Veel workshops staan stil bij de verschillende toekomstscenario’s, en profiteren van de gezamenlijke kennis en kunde van de deelnemers. Ook de workshop over ‘Meerlaagsveiligheid’ benut diverse perspectieven om mee te denken over toekomstige oplossingen voor waterveiligheid. De deelnemers spelen het bordspel ‘Voorbij de dijk’ en nemen verschillende overheidsrollen aan. Het doel? Nederland redden van de stijgende zeespiegel. 
 

Bij gebruik van jargon delen deelnemers een gele kaart uit. Bron: Martijn Beekman

Weg met het rookgordijn

In de workshop van De Jargonpolitie discussiëren de deelnemers over de voor- en nadelen van jargon, oftewel: vaktaal. “Het voelt vertrouwd”, zegt de een. “door gebruik van vaktaal voel ik me buitengesloten”, vindt een ander.” De workshopleiders geven voorbeelden die leiden tot levendige gesprekken. En tot veel gele kaarten met de tekst ‘Wat zeg jíj́ nou?’. 
 

Deelnemers in debat over het rivierengebied. Bron: Martijn Beekman

In debat voor balans

“Het gebeurt niet vaak dat je deze vakgenoten vanuit verschillende expertises bij elkaar in één zaal hebt. Laten we al deze deskundigheid vooral benutten!”, zegt een workshop-organisator. Want wat gebeurt er als je professionals uit allerlei disciplines bij elkaar zet en daar prikkelende stellingen op afvuurt? Bij het Lagerhuisdebat van de workshop ‘Hoe brengen we Rijn en Maas in balans’ brengt dat gepassioneerde discussies, originele standpunten en nieuwe perspectieven over de disbalans in het rivierengebied. 
 

Ruimtelijke toekomst

De workshop ‘Meetup Nederland 2100 en verder’ geeft een overzicht van langetermijn-trajecten die werken aan voorstellen voor de ruimtelijke toekomst van Nederland. Denk aan NL21020, Toekomstatelier CRA, Land met een plan, Rethink the delta en Mooi Nederland. Het voorstellingsvermogen wordt volop aangeboord, de uitdaging is hoe we richting krijgen in al die initiatieven, beter snappen wat werkt en vooral ook verbinding leggen met nieuwe doelgroepen. We luisterden in deze sessie ook naar een stukje van de monoloog die Jibbe Willems schreef voor Time Troublers: ‘Vertragen om te versnellen’.
 

Publiek en private partijen zoeken samen naar oplossingen op het gebied van klimaatadaptatie. Bron: Martijn Beekman

Publiek private samenwerking bij klimaatadaptatie

In een workshop met de financiële sector gaan 40 uitgenodigde publieke en private bestuurders en leiders in gesprek over manieren om klimaatadaptatie te versnellen. Dit is in veel gevallen voor het eerst. Er ontstaan dan ook levendige discussies in kleine groepen, rondom vraagstukken op het snijvlak van publieke en private verantwoordelijkheden. Is een klimaatlabel voor woningen een goed idee? Wat vinden we van het verzekeren van overstromingen van primaire keringen? Maar vooral de vraag: wat kunnen we in 2024 al doen om verdere stappen te zetten? De aanwezigen waren het erover eens dat in Groningen een belangrijke stap is gezet voor publiek-private samenwerking bij klimaatadaptatie.