Foto Martine Stam. Bron: Privé

Hoe kijkt young professional Martine Stam naar haar vakgebied? En hoe ziet zij de toekomst van het Deltaprogramma?

Portretfoto van Martine Stam
Martine Stam. Bron: Privé

Wat voor werk doe je momenteel en hoe ben je hier terechtgekomen? En wat spreekt je aan om dit werk te doen?

Water is altijd een passie van mij geweest. We woonden onderaan de dijk in Hardinxveld-Giessendam en hadden een boot op de rivier. Daarnaast zeilden en windsurften we en zat ik bij de Reddingsbrigade. Het voelde met deze achtergrond dus een logische keuze om Civiele Techniek te studeren in Delft. In de master specialiseerde ik mij in de Waterbouw en daarna ging ik het werkveld in. Na de rol van Adviseur Waterveiligheid werd ik Adviseur en Ontwerpcoördinator bij Sweco. In deze rol werk ik momenteel aan twee grote dijkversterkingen aan de noord- en zuidkant van de Lek. Aan de zuidkant werk ik voor Waterschap Rivierenland aan de dijk tussen Streefkerk en Fort Everdingen (SAFE). Aan de noordkant werk ik samen met een aannemerscombinatie aan de dijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen (Sterke Lekdijk traject WAM). 
 

Foto van bezoek JongNLingenieurs aan WAM Sterke Lekdijk
JongNLingenieurs op bezoek bij Sterke Lekdijk traject WAM. Bron: JongNLingenieurs

Dijkversterkingsprojecten zijn meestal integrale projecten die meer richting een gebiedsinrichting gaan. Als ingenieurs zorgen we voor een zo circulair en duurzaam mogelijk ontwerp voor deze inrichting. Het is gaaf wanneer een dijkontwerp daadwerkelijk tot uitvoering komt. Dan is het in één keer tastbaar. Bovendien is de maatschappelijke betrokkenheid waarde van deze projecten groot. Waterveiligheid is en zal altijd zeer belangrijk zijn in Nederland. Het waarborgen van de waterveiligheid is een missie die ik dan ook met grote passie blijf oppakken!

Recentelijk was deltacommissaris Peter Glas te gast bij de college tour van JongNLingenieurs bij de Maeslantkering. Hoe was dat? En wat gaf hij jullie mee?

Door de vorm van het programma konden we Peter allerlei persoonlijke en inhoudelijke vragen stellen. Over de woningbouw in lage polders, zijn blik op de toekomst en over zijn persoonlijke drijfveren. ‘Verbinding’ was deze middag een veelgebruikt woord. Volgens de aanwezige jonge ingenieurs zorgt verbinding namelijk voor versnelling. Door transities met elkaar te verbinden, hoeven we vaak maar één keer ‘de wijk in’. De Deltacommissaris riep ons op om bij elk project te starten met klimaatadaptatie. Mooi is dat het team waar ik in zit vanaf 1 januari Waterveiligheid & Klimaatadaptatie heet. En terecht, want we zijn continu bezig met onder andere circulariteit, integraliteit en duurzaamheid in onze projecten.

Wat doet JongNLingenieurs precies (en wat voor doelen heeft deze organisatie voor de toekomst)?

JongNLingenieurs is onderdeel van de branchevereniging KoninklijkeNLingenieurs. Ze representeert de young professionals (20 tot 35 jaar) van de lidbureaus en vertegenwoordigt hen binnen NLingenieurs. We bieden met JongNLingenieurs een interessant en inspirerend netwerk aan voor young professionals binnen de sector waarbij leren, inspireren en interactie tussen ingenieursbureaus centraal staat. Met dit netwerk draagt de vereniging de kracht van jonge vakgenoten. Door te laten zien dat zij met een frisse blik naar de opgaven van de toekomst kijken. Dit doen we onder andere door het organiseren van de Doe&Durf Competitie. Binnen deze competitie ontwikkelen jonge ingenieurs creatieve en innovatieve oplossingen voor actuele maatschappelijke uitdagingen.

Foto van overhandiging manifest van de jonge ingenieurs in 2021 voor een duurzame, leefbare toekomst
Overhandiging manifest van JongNLingenieurs in 2021 voor een duurzame, leefbare toekomst. Bron: JongNLingenieurs

Afgelopen jaar schreven we met de jonge ingenieurs ook een manifest voor een duurzame, leefbare toekomst (www.nlingenieurs.nl/manifest). Gericht aan de branchevereniging, onze eigen werkgevers en de politiek. In dit manifest geven we aan dat het nú tijd is voor concrete actie. Zo stellen we ‘dat het aan ons, (jonge) ingenieurs, is om nee te zeggen tegen projecten waarbij winst het hoogste doel is en er geen positieve bijdrage is voor het milieu.’ 

Hoe ken jij het Deltaprogramma? En hoe kan volgens jou het Deltaprogramma meer de verbinding zoeken en vinden bij jongeren?

Het Deltaprogramma is de onderlegger van alles wat ik doe als Adviseur Waterveiligheid. Met ons waterveiligheidsteam bij Sweco werken we aan diverse grote projecten van het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP). De basis hiervan ligt bij het Deltaprogramma. Doel van het HWBP is dat in 2050 alle primaire keringen (grote rivierdijken) voldoen aan de normen die in 2017 in de Waterwet zijn vastgelegd. Dit is iets waar ik elke dag mee bezig ben. Het Deltaprogramma an sich is enorm groot en breed. 

Maar juist ook door de grootte van het Deltaprogramma, blijft het voor jongeren vaak abstract. Om de verbinding te zoeken moeten we concrete punten uit het programma halen, waar de young professionals mee aan de slag kunnen. Door voorbeelden wordt het tastbaarder. Als we dit verwerken in een jeugd-Deltaprogramma of in een film voor scholen, maken we de verbinding een stuk groter.  

'De opgaven van het Nationaal Deltaprogramma zijn allemaal ontwerpvraagstukken waar veel inzicht, creativiteit en kennis voor nodig is.'

Hoe kunnen ingenieurs bijdragen aan de opgaven van het Nationaal Deltaprogramma? Wat voor stappen moeten hiervoor gemaakt worden?

De opgaven van het Nationaal Deltaprogramma zijn allemaal ontwerpvraagstukken waar veel inzicht, creativiteit en kennis voor nodig is. Ingenieurs(bureaus) staan tegenwoordig aan het begin van elk (integraal) ontwerp. Zij spelen dan ook een enorme rol in de opgaven die er liggen. Door klimaatverandering nemen deze opgaven alleen maar verder toe. Er zijn dus veel nieuwe collega’s nodig die samen een brede schat aan kennis meenemen. Wees welkom bij één van de activiteiten van JongNLingenieurs en ga het gesprek aan!