Nieuwe programmamanagers Deltaprogramma

In de afgelopen periode zijn twee nieuwe programmamanagers gestart bij het Nationaal Deltaprogramma. Jeroen Gelinck is de nieuwe programmamanager voor Deltaprogramma Rijn, terwijl Marcela Laguzzi is begonnen bij Deltaprogramma Zoetwater.

Reactie Deltacommissaris Peter Glas op kabinetsbesluit over sturende rol water en bodem

“De grenzen van het water- en bodemsysteem komen steeds vaker en op steeds meer plaatsen in zicht”, stelt deltacommissaris Peter Glas als reactie op het kabinetsbesluit over de sturende rol van water en bodem. “Het is duidelijk dat dit een ingrijpende verandering vereist in ons denken en doen.”

Lees hier de hele reactie van Peter Glas

Nationaal Deltacongres in Haarlem: "Gewoon hup, actie!"

Klimaatadaptatie versnellen: hoe doe je dat? Hoe verbind je opgaven met elkaar? Hoe realiseer je ruimtelijke opgaven én reserveer je fysieke ruimte voor maatregelen in de toekomst? Daarover praatten professionals tijdens het dertiende Nationaal Deltacongres, op 10 november 2022 in de Philharmonie in Haarlem.

Lees hier een verslag van het Nationaal Deltacongres 2022

Mogelijke maatregelen voor de zeespiegelstijging van de toekomst

De gevolgen van klimaatverandering zien we de afgelopen jaren steeds vaker en duidelijker, ook in Nederland: extreme buien, hittegolven, droogte, overstromingen en een stijging van de zeespiegel. Hoe hoog en hoe snel de zeespiegel in de toekomst stijgt is nog onzeker en hangt in grote mate af van de opwarming van de aarde en ook van de stabiliteit van de ijskappen. Deltares onderzocht in opdracht van de Deltacommissaris en de minister van IenW welke maatregelen Nederland nu kan nemen voor de zeespiegelstijging van de toekomst.

Lees hier meer over het rapport