Foto Sprekers in gesprek tijdens de sessie 'Bodem in Zicht'. Bron: Deltaprogramma Maas

Deltacongres 2022: Bodem in Zicht

Integraal riviermanagement (IRM) was present op het podium tijdens het Deltacongres 2022. Programmamanager IRM Jan Willem Kamerman ging in gesprek met collega’s die met dijkversterking en natuurontwikkeling aan de slag zijn in het rivierengebied. Ook manager Deltaprogramma Zoetwater Marcela Laguzzi was erbij. 'IRM is voor ons een sleutel om het beschikbare water beter te verdelen', onderstreepte zij.

Dat was Kamerman uit het hart gegrepen. In de prioritaire gebieden, wordt na vaststelling van het Programma onder de Omgevingswet (POW) voor IRM in samenhang gewerkt aan riviermaatregelen. Hierbij zijn afspraken over bodemligging en waterafvoercapaciteit leidende onderliggers. Als je het zo bekijkt is IRM dus een “systeemprikker” die meerdere ontwikkelingen in het rivierengebied dichter bij elkaar brengt. 'Uiteindelijk komt alles wat we vanuit al die verschillende programma’s bedenken, terecht in het rivierengebied.'