Foto Aanwezigen bij sessie over Zeespiegelstijging en het Waddengebied met Peter Kuipers Munneke. Bron: Martijn Beekman

Het middagprogramma bestaat uit negen parallelsessies. Acht sessies vinden plaats in zalen van de Philharmonie en zijn ook online te volgen; één sessie is exclusief voor de digitale deelnemers. Van iedere sessie is een verslag gemaakt. Klik op ‘lees meer’ voor de volledige tekst. De sessies zijn ook allemaal te bekijken op YouTube. 

Wisselwerking tussen het Nationaal Programma Landelijk Gebied en het Deltaprogramma

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) verbetert gebiedsgericht de biodiversiteit en dringt de stikstofuitstoot terug. En dat al voor 2030. Hoe verhoudt zich dit tot het Deltaprogramma en welke kansen zijn er om de handen ineen te slaan? “We moeten met een gezamenlijk verhaal komen”, zegt Johan Osinga van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Lees meer

Het Nederland van de toekomst: Sahara in het oosten, Amsterdam aan zee?

Wat betekent het principe ‘water en bodem sturend’ voor het oosten en westen van Nederland? Daarover discussiëren diverse professionals, aan de hand van twee casussen. Als het roer niet om gaat, krijgen we dan een Sahara in het oosten en ligt Amsterdam straks direct aan zee?

Lees meer

Hoe beperk je de gevolgen van een waterbom? 

Wat gebeurt er als er een ‘waterbom’ op Nederland valt, net als vorig jaar? Deze vorm van extreme neerslag, die toen over drie landen viel, kan zorgen voor complexe en langdurige crisisbeheersing. De Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater werkt momenteel aan adviezen voor aanpassingen aan beleid voor het opvangen van extreme neerslag. Er wordt gekeken naar het uitvoeren van bovenregionale risicoanalyses. Ook worden uniforme uitgangspunten voor de DPRA-stresstesten onderzocht.

Lees meer

Werken aan duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid. Hoe? Zo!

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werkt aan het waterveilig houden van Nederland. De grootschalige projecten, zoals dijkversterkingen, hebben echter een grote CO2-voetafdruk en veel impact op de omgeving. Zijn er alternatieve benaderingen, die minder belastend zijn voor klimaat en omgeving en misschien zelfs een positieve impact hebben? 

Lees meer

Zeespiegelstijging en het Waddengebied

Sessieleider Peter Kuipers Munnekes neemt de deelnemers mee in vier paneldiscussies: “Het hoofddoel is om de urgentie van zeespiegelstijging te benadrukken en samen te kijken naar de invloed op wadplaten, de eilanden en het vasteland.” In een video komen allerlei mensen aan het woord over de veelzijdigheid van het Waddengebied, maar ook over de veelzijdigheid van de problemen en uitdagingen. 

Lees meer

Beleidstafel: extreem weer voorkomen kan niet, voorbereiden wél

De Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater rondt in het najaar van 2022 haar advies af. Tijdens deze deelsessie, onder leiding van Simone van Trier, bespreken experts de adviezen van deze Beleidstafel. We moeten ons beter voorbereiden op mogelijke wateroverlast, is de conclusie: extreem weer komt vaker voor en schade is niet geheel te voorkomen.

Lees meer

Deltakok presenteert ingrediënten voor klimaatadaptatie in de praktijk #hoedan

Klimaatadaptatie vergelijken met het maken van een nieuw gerecht. Dat deed Thomas Klomp van platform Samen Klimaatbestendig vijf jaar geleden op het Deltacongres in Leeuwarden. In deze sessie vertelt Klomp of dat koken met verschillende ingrediënten een beetje lukt. Met andere woorden: hoe staat Nederland ervoor op het gebied van klimaatadaptatie?  

Lees meer

Bodem in zicht: hoog water verlagen en laag water verhogen

In de grote rivieren komen veel uitdagingen samen. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het Deltaprogramma Zoetwater werken aan een klimaatrobuust riviersysteem voor 2050, zoals. Sprekers in deze sessie vertellen hoe de programma’s in de toekomst nog beter hun krachten kunnen bundelen. 

Lees meer

Klimaatadaptatie: leren van andere landen

Wereldwijd nemen de problemen met water toe. Deze online sessie, onder leiding van Suzanne Blok, gaat in op de vraag hoe andere landen omgaan met de gevolgen van klimaatverandering en hoe zij hun waterbeheer daaraan aanpassen. Dat gebeurt aan de hand van een aantal voorbeelden. Wat kan Nederland leren van deze landen?

Lees meer