Foto Sfeerfoto van bezoekers. Bron: Martijn Beekman

In de grote foyer van de Philharmonie komen de deelnemers van het Deltacongres bij elkaar. Tijdens de pauzes is er tijd om te netwerken. Ook na afloop van het programma nemen veel mensen uitgebreid de tijd om bij te praten.

Gevarieerd gezelschap

Er komen deelnemers met uiteenlopende achtergronden naar het Nationaal Deltacongres. Christaan Maat werkt bij Royal Schiphol Group. "Schiphol ligt op 4,5 meter onder NAP. We hebben behoorlijk wat uitdagingen op ons grote terrein. We werken aan een klimaatadaptatiestrategie. Ik hoop vandaag waardevolle input op te halen." Linde Jehee van de Raad voor de Leefomgeving noemt het een heel bruisende dag. "Je hoort over interessante klimaatadaptieve projecten en komt te weten hoe het Deltaprogramma ervoor staat." Deelnemer Jos Timmermans is onderzoeker bij de TU Delft. "Ik vind het sterk dat er aandacht is voor het perspectief van banken. Om Nederland klimaatbestendig te maken, moeten we ook onze economie anders inrichten."

Bezoeker van het Deltacongres 2022 luistert aandachtig
Via een koptelefoon konden deelnemers meeluisteren met het online programma. Bron: Martijn Beekman

Mensput-Wensput

Op het ontmoetingsplein staat een ‘wensput’. Nieuwsgierige passanten krijgen de vraag ‘Wat zou water van mensen wensen?’ Ook Deltacommissaris Peter Glas doet een suggestie. "Geef mij liefdevol ruimte", krast hij in een munt, waarna hij de munt in de put werpt. Axel Coumans en Fides Lapidaire, ontwerpers van de ‘Mensput – Wensput’ hopen dat deelnemers op een andere manier nadenken over water. "Van nemen en nemen naar geven en nemen." De wensput stond eerder op de Dutch Design Week 2021.

Deltacommissaris Peter Glas gooit een muntje in de Mensput-Wensput
Deltacommissaris Peter Glas gooit een muntje in de Mensput-Wensput. Bron: Valerie Kuypers

Gebiedsvisies Noord-Holland

Op het ontmoetingsplein is veel informatie te vinden over diverse gebiedsvisies in de provincie Noord-Holland. Dankzij een virtual reality-bril (VR) zien de deelnemers een ontwerp van een natuurlijke klimaatbuffer in het IJsselmeer. Myrthe Fonck van provinciaal drinkwaterbedrijf PWN: "Het is heel leuk om te horen wat mensen van ons plan vinden en om feedback op te halen."

Tentoonstelling Sybe Swart

In de foyer hangen grote panoramafoto’s in zwart-wit van Sybe Swart, met uitleg over zijn project Time and tide. Van 2016 tot 2021 fotografeerde hij de kust langs de Nederlandse Noordzee, de Waddenzee en de voormalige Zuiderzee. Zijn project is, volgens de website van de fotograaf, ‘een ontdekkingsreis, met als achtergrond de steeds maar verder stijgende zeespiegel’.

Dijkwerkers in beeld

Deltacommissaris Peter Glas ontvangt het nieuwste projectenboek van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) uit handen van directeur Erik Wagener. ‘Samen innoveren’ is het thema. In het boek staan alle HWBP-projecten die op de planning staan in de jaren 2023 tot en met 2028. Nieuw dit jaar is de extra aandacht voor de dijkwerkers zelf. Wagener is trots op de dijkwerkers die invulling geven aan de projecte. Ook de innovatieprojecten hebben een belangrijke plek in het boek. Peter Glas: "Ik juich het thema enorm toe. Van meet af aan tot en met de financiering van projecten staat innovatie centraal, heel goed dat dat nu wordt uitgelicht."

Erik Wagener (Hoogwaterbeschermingsprogramma, HWBP) en Peter Glas met het nieuwe projectenboek van het HWBP
Erik Wagener (HWBP) overhandigt het projectenboek 2023 aan deltacommissaris Peter Glas. Bron: Martijn Beekman