Foto Sandra Phlippen aan het woord. Bron: Martijn Beekman

Sandra Phlippen, hoofdeconoom van ABN AMRO Bank, verzorgt de  keynotepresentatie. Ze legt uit waarom banken zich buigen over klimaatverandering. "Banken hebben impact op het klimaat, met elke kredietlijn naar ondernemers", zegt ze, "maar het klimaat heeft ook impact op de hele economie – en daarmee op de banken."

Banken moeten bij hun risico-inschattingen nu serieus rekening houden met klimaatverandering, benadrukt Phlippen. Daarmee zijn klimaatscenario’s en stresstesten relevant geworden voor banken. "Er zijn aanzienlijke risico’s, bijvoorbeeld verlies van vastgoedwaarde en daling van productie en consumptie. Via bijsturing in hun strategie moeten banken financiële stabiliteit waarborgen."

Schade sneller inschatten

Het huidige beleid lijkt niet toereikend om problemen af te wenden, aldus Phlippen. Bij ongewijzigd beleid zullen chronische en acute schade leiden tot zo’n 20 procent bbp-krimp (bruto binnenlands product) in 2100. "En dit kan weleens een zware onderschatting zijn, omdat veel problemen nog niet in dit model zitten, zoals massamigratie", zegt ze. "Stel dat laag-Nederland een jaar lang vier tot zes meter onder water staat: daar is ons economisch systeem nu niet op berekend."

Sandra Phlippen aan het woord tijdens het Deltacongres 2022
Sandra Phlippen aan het woord tijdens het Deltacongres 2022. Bron: Martijn Beekman

‘Microdata’ belangrijk

Phlippen noemt enkele voorbeelden van hoe klimaatrisico’s en -scenario’s nu al doorwerken in de economie, onder meer via de verschillen in de waarden van huizen die wel of niet klimaatrobuust zijn. Ze legt ook uit hoe je de economische schade na een ramp sneller kunt inschatten op basis van gedetailleerde data rondom consumptie. "Dergelijke ‘microdata’ kunnen ook helpen voorkomen dat hele locaties en hele sectoren over één kam worden geschoren", merkt ze op. 

We hebben een holistisch risicoscenario nodig, concludeert Phlippen, waarbij de kosten van nietsdoen worden afgewogen tegen de kosten van doeltreffende adaptatiemaatregelen. "Iedereen moet hierbij samenwerken."

“Ik vind het verhelderend om de insteek vanuit de economie te horen” - Online-deelnemer via de chat