Foto Excursie naar de piekberging Haarlemmermeer. Bron: Staf Deltacommissaris

De provincie, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en andere organisaties in Noord-Holland organiseren de dag voor het Deltacongres vijf uiteenlopende excursies. Varend, fietsend, wandelend of per bus komen de deelnemers heel wat te weten over diverse projecten die werken aan de thema’s van het Nationaal Deltaprogramma.

Groen in plaats van auto's

"Haarlem is de meest versteende stad van Nederland", zegt wethouder Robbert Berkhout tijdens de excursie door Haarlem-Noord. De deelnemers fietsen langs drie plekken waar bewoners en organisaties hebben meegewerkt aan klimaatadaptatie. In de Vroom- en Holsteijnstraat hebben de auto’s plaatsgemaakt voor groen, en een speeltuintje. De bewoners hebben het groen zelf aangelegd. "Ik woon hier al vijftig jaar maar ken nu meer mensen dan ooit", zegt een van de bewoners. Voor wethouder Berkhout hét bewijs dat klimaatadaptatie prima kan samengaan met sociale doelstellingen – en leefbaarheid van de buurt.

Actiebeeld van de excursie in aanloop naar het Deltacongres 2022
Excursie naar het gemaal bij Zeeburg. Bron: Staf Deltacommissaris

De andere excursies waaieren uit over Noord-Holland. In de omgeving van Amsterdam rijden de deelnemers per bus langs voorbeelden van klimaatbestendig bouwen. In de excursie door het IJsselmeergebied – Hoorn en Andijk – staat meekoppelen centraal en op het Noordzeekanaal zien de deelnemers vanaf een boot de nieuwe Zeesluis IJmuiden. In de Haarlemmermeer draait de excursie om de piekberging die daar wordt aangelegd.

Bekijk hier een video over de excursie naar de Zeesluis IJmuiden.

Actiebeeld van de excursie in aanloop naar het Deltacongres 2022
Excursie naar de klimaatbuffer en stadstrand Hoorn. Bron: Staf Deltacommissaris