Foto Bron: staf Deltacommissaris

Afgelopen dinsdag heeft minister Harbers het Deltaprogramma 2023 aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer. Een mooi resultaat waaraan velen binnen de Deltacommunity hard gewerkt hebben, waarvoor mijn grote dank. Dit jaar hebben we ook een primeur met een brochure die op hoofdlijnen informatie geeft over de voortgang binnen het Nationaal Deltaprogramma en de aandachtspunten. In deze speciale Prinsjesdaguitgave van Deltanieuws staan we uitgebreid stil bij het Deltaprogramma 2023. Met ook een interview met onze nieuwe en gedreven minister.

Ik heb dit jaar het Deltaprogramma met een indringend gevoel van urgentie aangeboden aan het kabinet. Klimaatverandering is, zoals ook de minister aangeeft, niet iets van de verre toekomst. Het wordt natter, droger en heter en dat ondervinden we nu al. De noodzaak om ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering wordt steeds groter en we hebben minder tijd om ons voor te bereiden. 

Het Deltaprogramma 2023 roept op tot actie van iedereen die betrokken is bij klimaatadaptatie, maar ook van anderen die bezig zijn in het ruimtelijke domein. Want als één ding duidelijk is, is het dat we de grootste uitdagingen waar we in Nederland voor staan integraal moeten aanpakken.

In mijn aanbiedingsbrief aan het kabinet vraag ik specifiek aandacht voor het tempo waarin we ons voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Dat tempo moet omhoog nu we zien dat weersextremen steeds vaker voorkomen en we op diverse plaatsen tegen de harde grenzen van ons systeem aanlopen. Dus roep ik ook vanaf deze plek in Deltanieuws alle betrokkenen op: maak meer vaart met de maatregelen die ons beschermen tegen een stijgende zeespiegel, hogere afvoeren in de rivieren, zoetwatertekorten en extreme regenbuien, droogte en hitte. 

Verbindt de opgaven voor natuur, duurzame landbouw en woningbouw met de opgave om Nederland klimaatadaptief te maken. Het uitgangspunt in onze beleidskaders is al jaren dat water en bodem sturend moeten zijn. Maar de doorwerking naar de praktijk heeft aandacht nodig. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij: ga het nu ook echt doen. En reserveer ook ruimte voor aanvullende maatregelen die in de verdere toekomst wellicht nodig zijn voor dijkversterkingen en voor waterberging. 

Ik vraag ook aandacht voor maatregelen om de maatschappelijke impact te beperken als het wel een keer misgaat. Een waterbom zoals vorig jaar in Limburg kan elk moment en overal in Nederland vallen. We moeten ons beter voorbereiden op dit soort extreme gebeurtenissen met onvoorspelbare gevolgen. En dus obstakels wegnemen die het water onnodig ophouden, maar ook meer maatregelen nemen voor vitale nutsvoorzieningen, zoals de levering van drinkwater en energie.   

De titel van het Deltaprogramma voor 2023 - versnellen, verbinden, verbouwen - brengt tot uitdrukking wat we de komende jaren moeten doen om een leefbare en duurzame toekomst voor iedereen veilig te stellen. Als we die versnelling voor elkaar krijgen en er wereldwijd in slagen de opwarming van de aarde te beperken, heb ik er alle vertrouwen in. Nogmaals dank aan iedereen voor alle inzet!