Foto Grietje Evenwel verwelkomt de mensen thuis in haar online studio. Bron: Valerie Kuipers

Het dertiende Nationaal Deltacongres vindt plaats op donderdag 10 november 2022 in de Philharmonie Haarlem. Het is een hybride congres, dat wil zeggen: deels online en deels op locatie in Haarlem. Iedereen kan online deelnemen. In het congrescentrum kunnen 1.100 deelnemers fysiek aanwezig zijn.

‘Versnellen, verbinden, verbouwen’

Klimaatadaptatie versnellen: hoe doe je dat? Hoe verbind je opgaven met elkaar? Hoe realiseer je opgaven in de woningbouw en ruimtelijke inrichting én reserveer je fysieke ruimte voor maatregelen in de toekomst? Deze vragen staan centraal tijdens het Nationaal Deltacongres 2022.  

Brecht van Hulten begeleidt het plenaire programma. Burgers vertellen over hun ervaringen met water en de minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft een speech. Het panelgesprek gaat over de verbinding tussen de wateropgaven en de andere grote opgaven in het ruimtelijke domein. Hoogleraar Lotte Jensen neemt de deelnemers mee in haar verhaal ‘Wij en het water’: wat kunnen we leren van rampen uit het verleden?

Ook dit jaar gaat de nieuwe Deltafilm in première tijdens het congres. Een grote rol is weggelegd voor vertegenwoordigers van de nieuwe generatie. Tot slot reikt de deltacommissaris Het Zonnetje uit: de prijs voor een in het oog springend project of een bijzondere organisatie.

Twee rondes, negen sessies

Na een mooi plenair programma is er keuze uit negen inhoudelijke parallelsessies, verdeeld over twee rondes. Thema’s zijn onder andere: het landelijk gebied, klimaatadaptatie in de praktijk en in het buitenland, extreem weer en crisisbeheersing, en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). 

Ontmoetingen

In de Philharmonie is een ontmoetingsplein waar deelnemers met elkaar in gesprek kunnen. Tijdens de ontvangst, lunch en borrel verzorgt Grietje Evenwel – de verslaggever op het Deltacongres – een live online verslag. Ook interviewt zij aanwezigen. Online kunt u ook met elkaar in gesprek, bijvoorbeeld via de chatfunctie of tijdens een speeddate.

Deltacongres (online) bijwonen?

De uitnodigingen voor het Nationaal Deltacongres zijn begin september verstuurd. Wilt u fysiek aanwezig zijn in Haarlem? Bij uw registratie kunt u uw voorkeur aangeven. Ook online is het Deltacongres alleen toegankelijk als u zich vooraf aanmeldt! Aanmelden is mogelijk tot en met maandag 31 oktober
Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Klik dan hier.