Foto Annika Mol aan het werk. Bron: Privé

We laten elke editie van Deltanieuws een Young Professional aan het woord. In deze editie is het de beurt aan Annika Mol, student Watermanagement. Via het Delta Platform kwam zij als stagiaire terecht bij het project ZEEMOS in het Living Lab Schouten-Duiveland.

Hoe ben je in de waterwereld terechtgekomen? En wat spreekt je zo aan om te blijven?

Al bijna heel mijn leven woon ik in Zeeland, dicht bij zee. Ik ben trots op de zee en als fervent landschapsfotografe is dit een van mijn meest gefotografeerde onderwerpen. Het heeft mij altijd al gefascineerd wat er in het water leeft en wat voor dieren en wieren je op het strand kunt vinden, maar ook wat de mens voor invloed heeft op dit onderdeel van de natuur. Als mens maak je gebruik van de aarde, niks mooiers als je met je vakgebied er ook iets voor terug kunt doen! Met deze gedachte heb ik mij helemaal gevonden in de opleiding Watermanagement aan de University of Applied Sciences in Middelburg. Met mijn specificatie aquatische ecotechnologie binnen deze studie ligt mijn interesse zeer bij de biologische kant van het water, met name de aquacultuur.

Je hebt recentelijk een project gedaan via Delta Platform, wat voor project?

Het derde jaar van mijn studie bestaat uit een half jaar een minor volgen en een half jaar stage lopen. Bij het kiezen van mijn stage maakte het mij niet veel uit wat ik ging doen, als het maar alles te maken had met één onderwerp: zeewier. Na een korte rondvraag kwam ik uit bij het project ZEEMOS, onderdeel van het Living Lab Schouwen-Duiveland. Het is een innovatief project waarin wordt gekeken naar de mogelijkheden van de combinatiekweek van zeewier en hangcultuur mosselen op eenzelfde locatie. Onderzocht wordt wat de interactie is tussen de twee producten, en of deze combinatiekweek een oplossing kan bieden voor het ruimtetekort in de Oosterschelde. De interesse om ook of meer zeewier te gaan kweken, neemt hier toe. 

In mijn stageperiode heb ik onderzoek gedaan naar de groei van het zeewier (saccharina Latissima) en of hier de parameters temperatuur, lichtintensiteit en nutriëntenbeschikbaarheid aan te koppelen zijn. 

Annika Mol vangt krabben in Westkapelle
Annika Mol. Bron: Annika Mol

In hoeverre draagt zoiets bij aan de thema's van het Deltaprogramma?

Er wordt veel voedsel geproduceerd in Zeeland. Maar met de verzilting van de landbouwgronden en de drogere zomers is er een zeer grote vraag naar zoetwater, wat steeds schaarser aan het worden is. Het is niet voor niks dat er in het Deltaprogramma zo veel aandacht gaat naar het zuiniger omgaan met zoetwater. Een van de onderzoeksthema’s van Living Lab Schouwen-Duiveland zijn de zoete, zilte en zoute teelt. Het project ZEEMOS zou de mogelijkheid kunnen bieden om met de kweek van zeewier het stuk zilte teelt daarvan te vertegenwoordigen. Zeewier is vanzelfsprekend een product dat in zee gekweekt wordt. Het voordeel: er is geen zoet water nodig om dit product te kweken! Het zeewier kan in recepten gebruikt worden en worden gegeten als groente. Het kan daarbij dus producten vervangen -waar veel meer water voor nodig is om te produceren. Dit geldt voor nog veel meer producten uit de sector aquacultuur en met die eigenschap dragen ze juist enorm bij aan de oplossing van het tekort aan zoet water.

Hoe helpt deze stage in jouw carrière?

Delta Platform geeft een mooie verbinding tussen het Deltaprogramma en het mogelijk maken van praktisch onderzoek. In het Deltaprogramma worden de urgente problemen rond het onderwerp water aangegeven. Het praktisch onderzoek wordt veelal uitgevoerd door de universiteiten. De universiteiten betrekken studenten zeer intensief bij deze onderzoeken. Hierdoor worden veel kansen geboden aan young professionals als ik. Zonder mijn stage had ik nu niet op zo veel plekken kennis en ervaring op kunnen doen, en zo veel mensen kunnen ontmoeten binnen mijn – hopelijk - toekomstige werkveld.

Controle groei zeewier op de lijnen (Locatie: Mattenhaven, Project: ZEEMOS)
Foto van zeewier. Bron: Annika Mol

Hoe ken jij het Deltaprogramma en hoe kan volgens jou het Deltaprogramma meer de verbinding zoeken en vinden bij jongeren?

In het Deltaprogramma worden een flink aantal maatregelen genoemd waar de komende jaren de aandacht naar uit gaat, onder andere waterdunen, proeftuin zoet water, herstel getij grevelingen, kennisprogramma zeespiegelstijging. In mijn ogen allemaal projecten waar in de studie watermanagement, ongeacht welke keuzerichting, veel aandacht aan is besteed. Toch is er weinig betrokkenheid van studenten uit die studie bij dit soort initiatieven. En dat terwijl het juist een kijkje kan geven in het werkveld voor de toekomstige generatie watermanagers. Het actief betrekken van studenten kan ze inspireren en wellicht kan het betekenen dat meer studenten toch in Zeeland blijven werken en wonen. Een kans om niet te laten liggen, lijkt mij.