Op de hoogte blijven van nieuws rondom het Deltaprogramma? Volg dan onze socials!

Aankondiging Dertiende Nationaal Deltacongres

Het Nationaal Deltacongres is dit jaar op donderdag 10 november. Het deltacongres is het jaarlijkse evenement voor iedereen die in Nederland betrokken is bij het nationaal Deltaprogramma. We verwelkomen professionals bij overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, en ook andere geïnteresseerden.

Lees meer over het Deltacongres

Uitreiking van het Zonnetje op het Deltacongres 2021
Foto van Deltaconges 2021. Bron: Valerie Kuypers

Klimaatkwartier: speeltuin voor klimaatadaptief bouwen

In The Green Village van TU Delft is een nieuwe proeftuin geopend, gericht op klimaatadaptief bouwen. In het KlimaatKwartier kunnen kennisinstellingen, bedrijven en overheden onder andere innovaties testen om straten te beschermen tegen extreme neerslag, hittestress en droogte. Denk bijvoorbeeld aan alternatieve zonweringen en een Regenwatertoilet. De proeftuin is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, The Green Village en TU Delft innovatieprogramma VPdelta+, met ondersteuning van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Lees hier meer over de innovaties

Minister Mark Harbers en deltacommissaris Peter Glas openen waterinlaat Roode Vaart in Moerdijk

Met een druk op de knop hebben de minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers en de deltacommissaris Peter Glas feestelijk de waterinlaat Roode Vaart in Moerdijk geopend. De inlaat zorgt ervoor dat er ook in droge perioden genoeg zoet water beschikbaar blijft voor de regio. Tijdens dit bezoek hoorden Harbers en Glas meer over de kansen voor het benutten van het afgestroomde water aan de voet van de Brabantse Wal.

Lees hier meer over opening van de Roode Vaart
 

Mark Harbers en Peter Glas bij waterinlaat Roode Vaart
Mark Harbers en Peter Glas openen de Roode Vaart. Bron: Staf Deltacommissaris

Deltacommissaris Peter Glas op bezoek bij projectgebied Meanderende Maas

Ruim 18 kilometer dijk langs de Maas in Noord-Brabant wordt de komende jaren versterkt. Project Meanderende Maas van het Deltaprogramma start volgend jaar: in gebied van 2500 hectare maatregelen voor waterveiligheid, recreatie, rivier en 600 hectare nieuwe natuur. Deltacommissaris Peter Glas was op bezoek in het gebied. “We werken hier aan meer dan alleen waterveiligheid!”

Lees een verslag van het werkbezoek

Op de hoogte blijven van al het nieuws rondom het Deltaprogramma?

Volg ons via: