Young Professionals hebben de toekomst. Daarom laten we elke editie van Deltanieuws een Young Professional aan het woord. In deze editie is het de beurt aan Marc Wessels, communicatieadviseur bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Hij was dit jaar ook genomineerd was voor Jonge Ambtenaar van het Jaar 2022.

Hoe ben je in de waterwereld terechtgekomen? En wat spreekt je zo aan om te blijven?

'Van jongs af aan vind ik de wereld van water fascinerend en indrukwekkend. De kracht en de kansen van water zijn waanzinnig. Maar toch ben ik eigenlijk toevallig in de waterwereld terechtgekomen. Ik was werkzaam in de commerciële sector en wilde graag iets meer maatschappelijk relevants doen, impact maken. Tijdens mijn zoektocht kwam ik de vacature voor communicatieadviseur bij dijkversterking Sterke Lekdijk tegen. Dat is ongeveer in m’n achtertuin. Én maatschappelijk relevant én in je eigen woon- en werkomgeving, ideaal dus. 

Inmiddels werk ik als strategisch communicatieadviseur en adviseer ik onze dijkgraaf. Ik werk nog steeds met veel enthousiasme bij ons waterschap, omdat we echt werk maken van onze toekomst. De onderwerpen waar we nu mee bezig zijn, bepalen grotendeels hoe we in de toekomst kunnen wonen, werken en recreëren. Tegelijkertijd vind ik de beweging van het waterschap naar een grotere maatschappelijke rol interessant. Hoe kunnen we nog meer middenin de samenleving terechtkomen en samen met de burger en partners werken aan een klimaatbestendig Nederland?'

Je bent dit jaar genomineerd voor Jonge Ambtenaar van het Jaar. Waarom precies?

'Ik ben binnen twee jaar gegaan van geen ervaring bij de overheid tot strategisch communicatieadviseur en adviseur van de dijkgraaf. Dat sloot volgens de organisatie goed aan bij het thema Jong en Ervaren. Een collega nomineerde mij en schreef onder andere dat ik haar inspireer en anderen motiveer om ook het podium te pakken. Daar sluit ik me natuurlijk volledig bij aan. Ik toon graag initiatief en steek zeker mijn hand op als er kansen liggen, maar het is toch ook mooi als je kunt bijdragen aan het succes van anderen? Uiteindelijk moeten we het samen doen, ieder met zijn eigen talent. 

In het hele proces heb ik veel interessante jonge ambtenaren ontmoet, leuke trainingen gehad en volop de kans gekregen om het waterschapswerk breder op de kaart te zetten. Ik hoop ook echt dat dit het begin is om samen met nog veel meer jonge en ervaren waterschappers ons werk zichtbaarder te maken en onze sector neer te zetten als aantrekkelijk en vernieuwend. Zodat huidige waterwerkers kunnen blijven innoveren en jong talent graag in de watersector wil werken.'

Marc Wessels bij verkiezing Jonge Ambtenaar van het Jaar 2022
Marc Wessels bij de verkiezing voor Jonge Ambtenaar van het Jaar 2022. Bron: Marc Wessels

Je bent medeoprichter van kernteam Jong HDSR, wat houdt dat precies in?

'Jong HDSR is de jongerentak van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Twaalf keer per jaar komen we bij elkaar om te verbinden en te netwerken. Met sociale activiteiten, presentaties om jezelf te ontwikkelen en kennissessies. Daarbij zoeken we naar de balans van inhoudelijk en leuk en gezellig. Via Jong HDSR leer je collega’s van andere afdelingen kennen en raak je geïnspireerd door anderen. Als je elkaar weet te vinden, kun je elkaar ook versterken. Uiteindelijk werken we allemaal samen aan het mooier maken van Nederland. Dan is het heel gaaf om te zien hoeveel energie er zit bij de jonge waterschappers. Als lid van het bestuur bedenk ik activiteiten, leg ik verbinding met andere netwerken en houd ik contact met het management en ons politieke bestuur. Zo kunnen we Jong HDSR en onszelf als jonge professionals optimaal ontwikkelen.'

Hoe ken jij het Deltaprogramma en hoe kan volgens jou het Deltaprogramma meer de verbinding zoeken en vinden bij jongeren?

'Het Deltaprogramma komt geregeld voorbij vanuit mijn werk als communicatieadviseur bij dijkversterking en strategische communicatie en advisering van het bestuur. Maar als ik heel eerlijk ben, voelt het Deltaprogramma soms wat abstract is of ‘ver weg’. Terwijl we allemaal weten hoe hard werken aan water nodig is. Droogte, klimaat, waterveiligheid, overal voldoende zoetwater, we hebben er allemaal mee te maken. 

Ik denk dat het te weinig zichtbaar is hoe hard we dag in dag uit moeten werken om hier te kunnen wonen, werken en recreëren. Zeker voor de jongere generatie is het bijna vanzelfsprekend dat alles hier kan. Maar het Deltaprogramma is er niet voor niets. Leg dat goed uit. Heb het bijvoorbeeld niet over ruimtelijke adaptatie, maar vertel hoe je in je eigen tuin, op het schoolplein of in de buurt meer groen en blauw kunt aanleggen om water de ruimte te geven en minder hitte te hebben in de zomer. En leg ook uit wat centraal wordt opgepakt omdat de opgave groot is en waar mensen zelf aan de slag kunnen. 

Doe dat niet met lange tekstdocumenten, maar vertaal bijvoorbeeld de zeven hoofdstukken van het Deltaprogramma naar korte video’s van 1 tot 1,5 minuut. Natuurlijk is het Deltaprogramma ook deels bestuurlijk, maar de vertaling naar de burger is minstens net zo belangrijk. Daarmee begrijpen mensen ook beter waarom het Deltaprogramma zo belangrijk is. En betrek dan ook zeker de lokale waterschappen, zij weten het best hoe welke boodschap waar te brengen bij welke doelgroep.'