Foto Decoratief beeld. Bron: Tineke Dijkstra

Geslaagde startbijeenkomst klimaatadaptatie NOVI-gebied Zwolle

Regio Zwolle heeft een geslaagde startbijeenkomst gehad voor de samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie in het NOVI-gebied Regio Zwolle. “We staan aan de vooravond van de grote verbouwing van Nederland en die moeten we gelijk goed doen”, aldus dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman van Waterschap Drents Overijsselse Delta tijdens de digitale bijeenkomst.

Dijkgraaf Luzette Kroon benoemd tot bestuurslid Unie van Waterschappen

Dijkgraaf Luzette Kroon is benoemd tot bestuurslid van de Unie van Waterschappen in Den Haag. Dat hebben de waterschappen vrijdag 17 december besloten in de ledenvergadering van de vereniging van de 21 Nederlandse waterschappen. Kroon wordt lid van het dagelijks bestuur om de belangen van de waterschappen te behartigen in het nationale en internationale speelveld en kennisuitwisseling en samenwerking te stimuleren. Haar aandachtsgebied wordt innovatie en internationaal.

Jeroen Haan verkozen tot dagelijks bestuurslid bij Unie van Waterschappen

Dijkgraaf Jeroen Haan van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is verkozen tot dagelijks bestuurslid bij de Unie van Waterschappen met als portefeuille Waterveiligheid. Deze rol vervult hij naast het dijkgraafwerk bij De Stichtse Rijnlanden sinds 1 januari 2022.

Programmamanager Egon Ariëns vertrekt bij DP Zoetwater

Egon Ariëns is per half februari vertrokken als programmamanager Deltaprogramma Zoetwater. Tijdelijk opvolger is Rob Bouman van IenW.