Vanwege de coronamaatregelen ontbreekt dit jaar de traditionele Deltaparade, maar is er wel een ontmoetingsplein. In ruim opgezette zithoeken en aan statafels raken de bezoekers met elkaar aan de praat. De meest gehoorde zin is: “Wat fijn om elkaar weer in het echt te zien!” 

#Herecomestheflood

Kunstenaar Rem van den Bosch maakt zeespiegelstijging inzichtelijk in de nieuwe tentoonstelling ‘#Herecomestheflood’. Hij laat zien hoe hoog het water komt als de dijken breken. Zijn werk is te zien in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, maar vandaag ook op het Deltacongres. Twee modellen op hoge ladders, als stille boodschappers van het water, tonen de hoogte van het water bij een overstroming.

Twee modellen op ladders tonen nieuwe tentoonstelling van kunstenaar Rem van den Bosch
Twee modellen op ladders tonen de hoogte van het water bij een overstroming. De modellen zijn onderdeel van de nieuwe tentoonstelling van kunstenaar Rem van den Bosch.

Bloemrijke dijken

Deltacommissaris Peter Glas ontvangt het nieuwste projectenboek van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) uit handen van directeur Erik Wagener. Het thema is biodiversiteit. Het boek geeft dijkwerkers inzicht in de projecten die de komende tijd op het programma staan. “Het thema biodiversiteit spreekt mij aan”, zegt Glas. “We hebben 17.000 kilometer dijk waarvan 3.500 kilometer onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma vallen. Ik hoop dat we die bloemrijk kunnen inrichten en bouwen met de natuur. In het voorjaar sta ik graag weer op een versterkte dijk met bloemen en insecten. Tempo maken en meters maken!"

Deltacommissaris Peter Glas met het nieuwe projectenboek van het Hoogwaterbeschermingsprogramma op het Deltacongres 2021
Deltacommissaris Peter Glas met het nieuwe projectenboek van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

De gevolgen van een overstroming beperken

Wat zijn de mogelijke gevolgen van een dijkdoorbraak en hoe kan je die zoveel mogelijk beperken? Voor gemeenten, provincies, bedrijven en infrabeheerders zijn dat twee belangrijke vragen. In de kenniskrant Hoog Water vinden zij praktische informatie en inspirerende voorbeelden. Online verslaggever Grietje Evenwel interviewt Rob Koeze, strategisch adviseur bij Waternet. Hij werkte mee aan de kenniskrant. “Er zijn al een paar andere kranten verschenen over wateroverlast, droogte en hitte. In deze kenniskrant (online beschikbaar) is juist aandacht voor de gevolgbeperking van overstromingen.”

Rob Koeze, strategisch adviseur bij Waternet, aan het woord tijdens een online sessie van het Deltacongres 2021
Rob Koeze, strategisch adviseur bij Waternet, vertelt over de nieuwe kenniskrant Hoog Water. Het thema gevolgbeperking van overstromingen staat centraal.