De deelnemers krijgen de nieuwe Deltafilm te zien, getiteld ‘Het water stuurt’. Die toont voorbeelden van innovatief waterbeheer in de Nieuwe Driemanspolder bij Leidschendam, in de Arnhemse binnenstad en rond gemaal De Aanvoerder bij Utrecht. “Als wij het water niet de ruimte geven, dan neemt het de ruimte. Dus laat water sturend zijn”, is de boodschap in de film. En: “We hebben bestuurders met lef nodig. We zullen moeten innoveren, zowel qua processen als qua technologie.”