Het Nationaal Deltacongres vindt dit jaar op 11 november plaats in het MECC Maastricht. Dat wil zeggen: een deel van het congres. Want de meerderheid van de deelnemers zal vanwege de coronamaatregelen het congres online volgen. Een hybride vorm dus. Het centrale thema van het Deltacongres is ‘Water als sturend principe’.   

Het twaalfde Nationaal Deltacongres is dit jaar in Limburg en heeft een extra dimensie vanwege de overstromingen in juli. Tijdens het congres wordt vanzelfsprekend bij de watersnood stilgestaan en vertellen een aantal mensen uit Limburg tijdens de plenaire opening over hun persoonlijke ervaring met het water. Te veel water, zoals afgelopen zomer, of te weinig water zoals in droge jaren daarvoor.  Brecht van Hulten presenteert het plenaire programma en zal onder meer deltacommissaris Peter Glas en dijkgraaf Patrick van den Broeck van Waterschap Limburg interviewen. Ook zal de minister van Infrastructuur en Waterstaat een toespraak houden. In een paneldiscussie gaan diverse spelers die actief zijn in het ruimtelijke domein onder leiding van Brecht van Hulten in gesprek over de rol van water bij de grote ruimtelijke opgaven in Nederland. Onze keynotespreker gaat in op de Europese inzet op klimaatmitigatie en -adaptatie. 

Twee rondes, elf sessies

Naast een mooi plenair programma, bieden we elf inhoudelijke parallelsessies aan, die verdeeld zijn over twee rondes. Enkele hiervan zijn alleen online te volgen. In de sessies komen verschillende thema’s in relatie met het Deltaprogramma terug, variërend van Droogte, Klimaatbestendig bouwen en inrichten, Klimaatadaptatie, Integraal Riviermanagement, Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) en waterkwaliteit, Klimaatverandering en Zeespiegelstijging. Eén sessie geeft een internationaal perspectief op het Deltaprogramma en één sessie gaat juist over regionale aanpak van klimaatadaptatie. 

Ingang MECC
MECC in Maastricht.

Ontmoetingen

Vanwege de coronabeperkingen is er dit jaar helaas geen Deltaparade. In het MECC is er wel een ontmoetingsplein waar de aanwezige deelnemers op gepaste afstand met elkaar in gesprek kunnen. Tijdens de ontvangst, lunch en borrel verzorgt Grietje Evenwel – onze verslaggever op het Deltacongres – een live verslag en interviews op het ontmoetingsplein voor onze online deelnemers. Online kunnen deelnemers ook met elkaar chatten en speeddaten. 

Deltacongres (online) bijwonen?

Begin september zijn de uitnodigingen verstuurd. Bij uw registratie kunt u aangeven of u in aanmerking wilt komen voor een plek in het MECC (tot uiterlijk vrijdag 1 oktober) of het congres online wilt volgen.  

Ook het online Deltacongres is alleen toegankelijk als u zich vooraf aanmeldt! U kunt dat doen tot en met maandag 1 november. Heeft u geen uitnodiging ontvangen maar wilt u wel deelnemen, klik dan hier