Op 15, 16 en 17 maart 2021 mochten Nederlanders naar de stembus en kiezen voor een partij die hun belangen vertegenwoordigt in de Tweede Kamer. En ondanks de coronamaatregelen hebben we dat massaal gedaan. En nu moeten 17 fracties ook gaan kiezen: met wie gaan ze samenwerken en welke coalitie tekent voor een nieuw regeerakkoord?

Zolang dat nog enigszins open is, zie ik het als mijn taak om het Deltaprogramma op de formatietafel te krijgen. Want het is belangrijk dat de bestuurders van ons land zich bewust zijn van de grote klimaatuitdagingen, wat de adaptatieopgaven daarbij zijn en welke keuzes we hierin nog samen moeten maken. In alle gesprekken die ik de komende tijd voer zal ik bij het nieuwe kabinet hameren op twee dingen: ten eerste water en bodem meer sturend maken in alle ruimtelijke opgaven en transities waar Nederland voor staat. En ten tweede zorgen voor voldoende financiële ruimte in het Deltafonds.

Want met het Deltaprogramma moeten we voor de ramp uit blijven werken. En het is belangrijk dat het kabinet het Deltafonds effectief inzet en beschikbaar houdt waarvoor dit bedoeld is: Nederland klaarmaken voor het klimaat van morgen. Om Nederland op lange termijn weerbaarder, mooier, gezonder en leefbaarder te maken moeten we keuzes maken. Wat willen we in dit land, waar en hoe? Hoe mooi zou het zijn als we samen een ontwerp voor Nederland konden maken, waarbij de grote fysieke opgaven én urgente maatschappelijke transities ook voor de lange termijn worden meegenomen.   

Met een nieuwe Tweede Kamer en een nieuw kabinet, zullen prioriteiten wellicht verschuiven. Dat is van alle tijden, maar de opgave blijft. En ik blijf me als deltacommissaris dus inzetten voor de gezamenlijke deltadoelen die Rijk en regio verbinden. Ik kom graag naar u toe, om de opgaven en de behaalde resultaten op de kaart te zetten. Met overheden én private partijen. En ik blijf zowel tíjdens als na de kabinetsformatie graag met u strijden voor een financieel gezond Deltafonds.

Moedig voorwaarts!

Peter Glas
Deltacommissaris