Opbrengsten eerste bouwdagen gedeeld

Het programma Integraal Riviermanagement (IRM) lanceerde in november 2020 een online bouwplaats. Het doel is de website te ontwikkelen tot online participatieplatform. Iedereen die mee wil bouwen aan de toekomst van ons rivierengebied kan een kijkje nemen op de bouwplaats.

Binnen IRM werken Rijk en regio samen aan een complex proces met grote ambities. Een Programma onder de Omgevingswet (PoW) voor IRM is de eerste stap in de richting van het rivierengebied van de toekomst en de fundering van een nieuwe integrale samenwerking tussen partneroverheden uit het Maas- en Rijngebied. Het voorkeursalternatief voor het PoW IRM is straks in feite de herijkte en verrijkte voorkeurstrategie uit het Deltaprogramma voor Rijn en Maas.

Online bouwplaats

Aan dit PoW wordt de komende jaren met diverse partners verder uitgebouwd.. Fysiek wanneer weer mogelijk, maar altijd in combinatie met digitaal. Op die manier hopen we dat zoveel mogelijk betrokken partijen kunnen meebouwen.

Op de onlangs gelanceerde online Bouwplaats IRM is alle relevante informatie en tussenresultaten op een toegankelijke en begrijpelijke manier terug. Hierdoor is altijd de actuele stand van zaken van IRM terug te vinden. De komende tijd wordt de website verder ontwikkeld tot een online participatieplatform met onder andere de mogelijkheid te reageren op diverse tussenresultaten. Ook wordt er gewerkt aan een onderdeel ‘IRM uit de praktijk’. Hier kan kennis vanuit lopende integrale projecten worden gedeeld. De Bouwplaats groeit door op basis van behoeften die gaandeweg ontstaan. Suggesties of wensen zijn altijd welkom.

Opbrengst eerste integrale Bouwdagen

In november 2020 vonden de eerste integrale Bouwdagen IRM plaats voor de Maas- en Rijnregio. Digitaal dit keer. Deze Bouwdagen worden zo’n twee keer per jaar georganiseerd voor iedereen die betrokken is bij het rivierengebied en wil meebouwen aan de toekomst ervan. 

Een brede vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties, betrokken bedrijven, kennisinstellingen, andere belangengroeperingen en partneroverheden ging met elkaar in gesprek over IRM. Over het Beeld op de Rivieren dat in een afrondende fase is, over hoe we samen tot een uitvoerbaar programma kunnen komen, over de kansen en dilemma’s die uit de eerste onderzoeken naar voren zijn gekomen en over de mogelijkheden van IRM-pilotprojecten.  

Op de online bouwplaats IRM vindt u de presentaties. Ook vindt u daar (een samenvatting van) de opbrengst, zodra deze beschikbaar is.

Blijf op de hoogte van IRM

Meld u aan voor de nieuwsbrief IRM. Hierin vindt u nieuws over de voortgang en (tussen-)resultaten. Ook bouwsessies en reactiemogelijkheden op de online bouwplaats kondigt IRM in haar nieuwsbrief aan.