De zeespiegel stijgt en versnelt mogelijk in de toekomst. Dit kan grote gevolgen hebben voor de bewoonbaarheid en toekomstige inrichting van Nederland. Deze uitdaging vraagt om ongekende oplossingen, waarbij creativiteit en ideeën uit de samenleving welkom zijn. Daarom werden binnen het Kennisprogramma Zeespiegelstijging op 25 november en 15 december plannenpitches gehouden.

Infographic pitches Kennisprogramma Zeespiegelstijging
Oplossingsrichtingen pitches Kennisprogramma Zeespiegelstijging.

In totaal hielden 13 plannenmakers pitches, die vanwege de coronacrisis als webinars gehouden werden, over verschillende oplossingsrichtingen om de zeespiegelstijging het hoofd te bieden. Dit kan zeewaarts, bijvoorbeeld door de Haakse Zeedijk, Delta 21 of een dam in de Noordzee (de North European Enclosure Dam). Een andere optie is om onze delta te beschermen met dichte of afsluitbare keringen of door mee te bewegen met de zeespiegelstijging, zoals Plan B 2200 en The New Netherlands.

De zeespiegelstijging vraagt om ongekende oplossingen

Waardevolle bouwstenen

De pitches werden beoordeeld door vijf experts (Harold van Waveren (Rijkswaterstaat), Stefan Aarninkhof/Bas Jonkman (TU Delft), Jeroen Aerts (Vrije Universiteit), Jaap Kwadijk (Deltares/Universiteit Twente) en Tertius Hanekamp (College Rijksadviseurs) ) en vertegenwoordigers van de Deltaprogramma-gebieden. Daarnaast namen ongeveer geïnteresseerde 20 studenten deel van verschillende hogescholen en universiteiten, die bijvoorbeeld hun afstudeerscripties op deze plannen baseren.

Beide bijeenkomsten leverden bouwstenen en inspiratie op voor de uitwerking van de verschillende langetermijnoplossingsrichtingen van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. De volgende stap is nu om samen met plannenmakers, experts en vertegenwoordigers van de Deltaprogramma en Kennisprogramma Zeespiegelstijging af te spreken welke kennisvragen verder onderzocht moeten worden. Denk daarbij aan het concretiseren van de oplossingen met betrekking tot de ecologische gevolgen en de koppelkansen met transities als woningbouw, landbouw. Dit vindt plaats in periode februari – april 2021, waarna eind 2021 een nieuwe ronde plannenpitches (met verbeterde plannen) voorzien wordt.