De start van de themacafés liep wat vertraging op door technische problemen bij de uitreiking van het Zonnetje, de jaarlijks toe te kennen prijs voor een inspirerend Deltaprogramma-project in uitvoering. Toch vonden veel deelnemers de weg naar een van de zestien verschillende cafés. Er was een divers aanbod, samengesteld door vertegenwoordigers van organisaties die verbonden zijn aan het nationaal Deltaprogramma. In het ene café zorgde een foto van een bruine kroeg voor de juiste sfeer, in het andere café kozen de organisatoren voor een presentatie, gevolgd door een discussie met de aanwezigen - via een videoverbinding en via de chat-functie. Zo ontstond toch nog een ‘netwerk-gevoel’. Een greep uit het gevarieerde aanbod.

Themacafé 1: Next steps in watercommunicatie

“Stel dat je een miljoen euro tot je beschikking had voor communicatie, waar zou je die dan op inzetten?” Met die vraag opende moderator Harry Louwenaar de discussie in het virtuele café over communicatie. Cipke Uri van de provincie Drenthe pleitte voor de ontwikkeling van “een flinke dosis communicatieprocesvaardigheid” binnen de relevante organisaties, waaronder ook provincies. “Zorg dat de interne samenwerking tot stand komt tussen goede communicatiemensen en de technische beleidsmensen”, zei hij. Maar hoe organiseer je dat dan? “Er bestaan allerlei communicatietools en bureaus”, antwoordde Uri. “Voor overheden is het zaak daar gebruik van te maken. Dat vergt een andere mindset.”

Rosanne Kroezen presenteerde het gezamenlijke publiekscommunicatie-initiatief van de waterpartners: Ons Water. “Zorg dat je de mensen bereikt die op bepaalde vlakken relevant zijn”, benadrukte zij. “Zorg dat je zicht krijgt op wie dat publiek precies is.” Richard Flipse, programmamanager van Ons Water, zou zijn miljoen euro inzetten op watersamenwerking én -bewustwording. “Vervolgens moet je focussen op hoe die samenwerking om te zetten is in actie op regionaal gebied. Het gaat om regionale communicatie, zo dicht mogelijk bij de voordeur.”

Themacafé 6: City Deal Klimaatadaptatie

In een luchtig Lagerhuisdebat werd met een serieuze ondertoon gedebatteerd over deze stelling:

Door de coronacrisis is er meer behoefte aan groen bij huis. Daarvoor moeten Rijk en lokale overheden flink investeren in natuur, zelfs als dat ten koste gaat van snel economisch herstel en woningbouw.’

Voor- en tegenstanders werden verdeeld in breakout-rooms. Na het verzamelen van argumenten begon het debat. William Veerbeek vertegenwoordigde de tegenstanders en refereerde aan de enorme woningbouwopgave in de stad. “Natuur blijft natuur en stad blijft de stad.”

Yigall Schilp vertegenwoordigde de voorstanders die ervoor pleitten dat groen zorgt voor een betere leefomgeving. Na een heftig debat mocht het publiek stemmen op een winnaar. Na vijf stemmen verdween het stembalkje en leken de voorstanders de winnaar. Dit zorgde voor ophef. Veerbeek: “Ik zei het van tevoren, het stemsysteem is niet te vertrouwen.” Het balkje verscheen wederom en dit keer wonnen de tegenstanders. Jurylid Edwin van der Strate riep uiteindelijk de voorstanders uit tot winnaar. Bart Stoffels eindigde het debat met een referentie naar de City Deal Klimaatadaptatie die dit jaar afloopt en het belang van discussiëren. “We mogen nog een aantal onderwerpen meegeven aan het kabinet. We horen graag jullie suggesties.”

Themacafé 12: Droogte Dashboard

Geïnspireerd op het corona-dashboard deden trainees van het Nationaal Water Traineeship (NWT) het afgelopen jaar onderzoek naar een dashboard dat iets toevoegt aan de strijd tegen droogte. Marco Schoenmakers (NWT), Luc Alberts (NWT), Johan Oost (Wetskills & Water Footprint) en Rutger Weijers (TU Delft) vertelden hoe het onderzoek zich focust op nieuwe stakeholders die te maken hebben met droogte. Door middel van verschillende indicatoren is op regionaal niveau te zien hoe het is gesteld met de droogte. Met het dashboard willen de trainees bewustwording creëren en zorgen dat mensen de consequenties inzien van droogte. Aan het einde van de sessie gaf zeventig procent van de deelnemers aan dat het dashboard potentie heeft om problemen rondom droogte tegen te gaan. Oost vroeg aan het publiek of mensen mee willen denken over het Droogte Dashboard. In de chat gaf Jos van Alphen van de Staf deltacommissaris aan dat hij met de jongeren in gesprek wil.

Themacafé 14: Pictionary met STOWA

Aanpassen aan klimaatverandering is leuk en zinvol, maar erover communiceren kan nog wel eens lastig zijn. Wat betekent klimaatbestendig? Wanneer is iets klimaatrobuust? Ernest de Groot, lid van het algemeen bestuur van Waterschap Aa en Maas, en Michelle Talsma van kenniscentrum STOWA, gaven een toelichting op de praatplaat ‘Klimaatbestendig beekdallandschap’. Zo’n praatplaat helpt bij de bewustwording van (eigen) taalgebruik over klimaatthema’s. Tijdens het themacafé raadden deelnemers van elkaar welk woord werd getekend, geïnspireerd op het spel Pictionary. Want, “één tekening zegt meer dan duizend woorden”, aldus Talsma.

Themacafé 15: Klimaatadaptatie is gedrag

Hoe krijg je bewoners in actie? Een financiële prikkel is een belangrijk instrument, maar het is vaak niet genoeg. Eva van den Broek, gedragseconoom en oprichter van stichting Behavioural Insights, liet met een gedragsexperiment zien dat de manier van communiceren cruciaal is. De deelnemers werden in twee groepen gesplitst. Elke groep kreeg dezelfde situatie voorgeschoteld: ze mochten een plant kopen met vijf euro korting. Groep één kon kiezen uit een plant van 7,99 euro, 12,99 euro of 19,99 euro. Groep twee kreeg daar een optie van 69,99 euro bij. Wat bleek? Groep één ging voor de plant van 12,99 euro, groep twee gaf gemiddeld 19,99 euro uit. “Mensen kiezen meestal voor een hoger bedrag als de optie ernaast extreem duur is. Marketeers gebruiken deze truc vaak. Het laat zien dat gedrag gestuurd wordt door de omgeving”, aldus Van den Broek.