Deltacongres voor en door professionals die werken aan het nationaal Deltaprogramma. Als gevolg van de coronamaatregelen zal het Nationaal Deltacongres in 2020 voor het eerst online plaatsvinden. De voorbereidingen zijn in volle gang.

De datum blijft wel staan: op donderdag 12 november wordt het elfde nationaal Deltacongres gehouden. Digitaal dus. En de aftrap van dit congres, een uitzending van De Delta Draait door, verwijst niet voor niets naar de levendige televisie-uitzendingen van Matthijs van Nieuwkerk. Via een livestreamverbinding met een speciale studio in de Jaarbeurs in Utrecht kunnen deelnemers de uitzending bijwonen.

Twee rondes, acht sessies

Na De Delta Draait Door kunnen deelnemers kiezen uit twee ronden met – dit jaar in totaal acht – inhoudelijke sessies over de verschillende thema’s in het Deltaprogramma, variërend van Droogte, Klimaatbestendige woningbouw, Integraal Riviermanagement en ‘Ruimtelijke adaptatie & de energietransitie tot Hittestress en Zeespiegelstijging.

Eén sessie geeft een internationaal perspectief op het Deltaprogramma. Een andere laat zien hoe je als één overheid, vanuit een gemeenschappelijke basis onder de vlag van de nieuwe omgevingswet, ook doelen kunt behalen uit het Deltaprogramma.

In een afsluitende (online) borrel kunnen congresgangers in themacafés met elkaar in gesprek gaan onder leiding van enkele aan het Deltaprogramma verbonden organisaties.

Online Deltacongres bijwonen?

Nu al zin om het online Deltacongres bij te wonen? Houd dan de mailbox in de gaten. Rond 1 oktober worden de uitnodigingen verstuurd. Hierin staat ook hoe een en ander straks technisch allemaal werkt.