Foto header: © Valerie Kuypers

Joachim Declerck inspireerde vorig jaar de 1500 deelnemers van het Nationaal Deltacongres in Goes. Deltacommissaris Peter Glas vroeg hem om zijn verhaal op te schrijven. Dit resulteerde in een essay ‘The next big thing will be a lot of small things’ waarin Declerck zijn visie geeft op hoe wij kunnen bouwen aan een nieuwe praktijk van verandering. Een nieuwe praktijk die ons in staat stelt de opgave rond klimaatverandering aan te kunnen. Een stuk ter inspiratie en om over te discussiëren.

Joachim Declerck, Belgisch architect en stedenbouwkundige, laat in zijn essay zien dat de wateropgave die ontstaat in het licht van de klimaatverandering, een steeds bredere wateropgave is. De aanpak hiervan vergt volgens hem een totaal nieuwe praktijk, die we met zijn allen zullen moeten uitvinden. Hij neemt de lezer mee naar projecten in Chennai en Brabant en vele daar tussenin. Hij beschrijft hoe, door middel van nieuwe typen projecten, gewerkt kan worden met coalities die dwars door de bestaande opdelingen van onze ruimte gaan. Alleen wanneer we ons gezamenlijk inzetten, kunnen we de projecten, praktijken, coalities, processen, mechanismen, financieringslogica’s, organisatievormen en platformen ontwikkelen die we nodig hebben om de toekomstige opgave aan te kunnen. 

Veel leesplezier!