In deze tijd van directe crisis en zorg omtrent de uitbraak van het coronavirus lijkt het werken aan de langetermijnopgave van het Deltaprogramma relatief. Toch is het belangrijk dat het werken aan de veiligheid en de leefbaarheid van onze kwetsbare Nederlandse delta voortgang vindt. Dit betekent ook dat we doorwerken aan het Deltaprogramma 2021 en aan de voorbereiding van het jaarlijkse Nationaal Deltacongres.

Met inachtneming van de maatregelen die mogelijk nog zullen komen, kondigen wij daarom, me trots, aan dat het elfde Nationaal Deltacongres op donderdag 12 november haar deuren opent in het MECC Maastricht. Ook dit jaar worden er weer ruim 1500 deelnemers verwacht. Iedereen die betrokken is bij en geïnteres¬seerd is in het Deltaprogramma is van harte welkom op het congres: maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Maastricht: uitstekende plek

Deltacommissaris Peter Glas laat bij de bekendmaking van de locatie weten: ‘Ik ben zeer verheugd dat we dit jaar de keuze op Maastricht hebben laten vallen als locatie voor ons jaarlijkse Nationaal Deltacongres. Een uitstekende plek om de deltacommunity te ontmoeten. Het was dit jaar 25 jaar geleden dat het rivierengebied te kampen had met hoogwater. In Limburg was dat zelfs 2 keer in korte tijd het geval, namelijk in 1993 én in 1995. Het lijkt alweer zo lang geleden, maar de gevolgen zijn nog steeds merkbaar. In de herinnering van mensen die het meemaakten, maar ook in de projecten die vanuit het Deltaprogramma en het Hoogwater Beschermingsprogramma tot uitvoering komen.’

Eerste herijking van de deltabeslissingen en -strategieën

We staan volgens de deltacommissaris steeds weer voor nieuwe uitdagingen: ‘Op het gebied van waterveiligheid met een mogelijke versnelling van de zeespiegelstijging en bij de zoetwaterbeschikbaarheid in tijden van droogte. Maar ook willen we ons, door middel van ruimtelijke adaptatie beschermen tegen de klimaatverandering en weersextremen. Het Deltaprogramma 2021 dat op Prinsjesdag wordt aangeboden, bevat bovendien de eerste herijking van de deltabeslissingen en -strategieën die we in 2014 opstelden. In het rivierengebied is het programma Integraal Riviermanagement (IRM) volop in ontwikkeling. Kortom: er is meer dan genoeg om te bespreken. Ik verheug me erop iedereen op 12 november te verwelkomen in Maastricht.’

In 2019 vond het tiende Deltacongres plaats in Goes. Ruim 1500 mensen kwamen hiervoor op 14 november naar de Zeelandhallen.

‘Fantastisch dat het Deltacongres in Maastricht plaatsvindt’

Gedeputeerde Carla Brugman is trots dat het 11e Deltacongres in het MECC plaatsvindt. ‘Door de klimaatverandering is een omslag in het denken nodig. We staan voor een grote opgave. Het watersysteem moet worden aangepast om weersextremen op te kunnen vangen. Daar moeten we met veel partijen samen de schouders onder zetten. Het is fantastisch dat het Deltacongres 2020 in onze provincie is. Limburg is, en dat weten velen niet, een waterrijke provincie. Het is mooi dat iedereen die verbonden is aan het Deltaprogramma straks in Maastricht kennis kan delen.’ Ook dijkgraaf Patrick van der Broeck heet iedereen van harte welkom in Limburg en is blij met de gekozen locatie. ‘Waar de Maas de ruggengraat vormt en steden en dorpen ons prachtige Limburg belichamen. Het grootste rivierverruimingsprogramma van West-Europa wordt hier gerealiseerd: de Grensmaas. Bovendien de plek waar voor het eerst in Nederland 20 km dijk verstopt in het landschap ligt.’

Voorlopig programma Deltacongres 2020

En hoe gaat de dag er precies uitzien? Na een inhoudelijk plenair openingsprogramma, zijn er in de middag interactieve parallelsessies over de verschillende thema’s binnen het Deltaprogramma. Net als vorig jaar is er ook een aantal kleinere sessies en presentaties. Op de Deltaparade presenteren de aan het Deltaprogramma verbonden organisaties hun programma’s en zijn de laatste ontwikkelingen rond het Deltaprogramma – in taal, beeld en ontmoetingen – te vinden. Ook is er weer een apart programma voor studenten en young professionals. Uiteraard is er ook de hele dag gelegenheid om op een informele manier kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Het definitieve programma wordt, samen met de uitnodiging, in september bekendgemaakt.