Keynote-spreker Joachim Declerck van Architecture Workroom Brussels (AWB) hield een inspirerend betoog met als titel ‘The next big thing will be a lot of small things’. Hij pleitte voor een totaal nieuwe manier van werken op het gebied van waterveiligheid: “We kunnen de delta alleen redden als we op allerlei plekken tegelijkertijd aan de slag gaan. We moeten ons er helemaal instorten: alles in het werk stellen om te komen tot een versnelling van de aanpak.” Lees hieronder de terugblik op de keynote van Declerck.

Lokale initiatieven

Declerk haalde beroemde woorden aan van de Italiaanse schrijver Giuseppe Tomasi di Lampedusa: ‘For everything to stay the same, everything must change’ – om alles te behouden, moet alles veranderen. “Ik hoor bestuurders zeggen dat ze niet te veel opgaven aan elkaar willen knopen, maar je moet juist alles geïntegreerd aanpakken. De wateropgave kun je niet los zien van opgaven als woningbouw en mobiliteit. Alles hangt met elkaar samen.” Declerck gelooft in de kracht van gebiedscoalities: lokale initiatieven die op meerdere plekken tot wasdom komen. “Kijk daarbij ook naar de geschiedenis van een gebied”, hield hij de aanwezigen voor. “Dan kom je misschien tot heel andere oplossingen.” Als voorbeeld noemde hij de Indiase kuststad Chennai, waar de stijgende zeespiegel en dalende bodem niet worden bestreden met steeds hogere dijken, maar met het bouwen van duizend watertanks in de stad.

Geld besparen

Geld voor de nieuwe manier van werken hoeft geen probleem te zijn, volgens Declerck. “Steden hebben heel veel geld: miljarden per jaar voor het aanleggen en onderhouden van het openbaar domein. Je hebt geen nieuw budget nodig, je moet bestaande financiering anders benutten.” Als voorbeeld noemde hij de gemeente Leiden, waar grote gemeentelijke projecten aan elkaar worden gekoppeld. “Zo kun je zelfs geld besparen”, benadrukte de keynote-spreker. Hij vroeg extra aandacht voor het visualiseren van projecten: “Geef rondleidingen, organiseer werksessies met bewoners, richt een tentoonstelling in, maak een aantrekkelijk ontwerp. Door die visualisatie komt bewustwording op gang en ontstaat dynamiek.”