Het tiende Nationaal Deltacongres: een decennium samenwerken aan de opgaven van het Deltaprogramma - Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie - en bouwen aan de Deltacommunity!

Mijn naam is Peter Glas, deltacommissaris, en ik nodig u uit om 14 november naar de Zeelandhallen in Goes te komen, want daar vindt het Deltacongres plaats. Het deltacongres: elk jaar in een andere streek van Nederland, en dit jaar in Zeeland. Een prachtige provincie, waar waterveiligheid, de zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie bij elkaar komen en landen in steden, dorpen en in een prachtig landschap. Wilt u daarvan genieten, en wilt u deelnemen, actief, aan ons Deltacongres? Kom dan 14 november naar Goes.

Het Deltacongres 2019 is op donderdag 14 november in de Zeelandhallen in Goes. Noteer de datum in uw agenda!

Na een inhoudelijk plenair openingsprogramma zijn ‘s middags interactieve parallelsessies over droogte en verzilting, zeespiegelstijging, Deltaprogramma in de stad, Ruimtelijke adaptatie in uitvoering en crisisbeheersing (derde laag waterveiligheid). Net als vorig jaar zijn er enkele Deltatheaters voor kleinere sessies en presentaties beschikbaar en is er een Deltaparade waar partners, stakeholders en andere betrokkenen bij het Deltaprogramma zich kunnen presenteren. Natuurlijk is er tijdens de Deltaparade, die de hele dag open is, volop gelegenheid om op een informele manier kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

Reserveer ook woensdag 13 november. De partners in de Zuidwestelijke Delta zijn druk bezig voor belangstellenden enkele excursies te organiseren in de regio. Het definitieve programma voor het Deltacongres en de excursies wordt in september bekendgemaakt.

U ontvangt dan ook de uitnodiging met meer informatie over de aanmelding.

Graag tot ziens!