Tijdens de Rivierendag, maandag 19 november jl., keek deltacommissaris Wim Kuijken terug op het Deltaprogramma Rijn en onder meer het Ruimte voor de Rivier-project. Daarmee zijn mooie ervaringen opgedaan in het integraal aanpakken van vraagstukken, constateert hij. Toch moeten we voor ogen houden dat die integraliteit een middel is om het uiteindelijke hoofddoel te bereiken: een veilig en droog land voor iedereen.

Het tweejaarlijkse evenement is voor iedereen die betrokken is bij het Deltaprogramma Rijn altijd weer een belangrijke dag. Om bijgepraat te worden over actuele ontwikkelingen in het Rivierengebied, kennis uit te wisselen en bovenal om elkaar te ontmoeten.

Het motto van de op maandag 19 november gehouden Rivierendag was 'De vloer op'.

Het motto dit jaar was 'De vloer op' en die uitnodiging nam deltacommissaris Wim Kuijken graag aan. Hij gaf de aanwezigen mee dat met het programma Integraal Riviermanagement een nieuwe fase in hun werk zal beginnen. Daarbij moeten ze vertrouwen op hun jarenlange ervaring, luidde zijn boodschap.

’Maak belanghebbenden deelnemer aan de oplossing’ (Wim Kuijken, deltacommissaris)

Veel betrokken rivierwerkers hebben immers bij de Ruimte voor de Rivier-projecten ervaringen opgedaan, die ze kunnen meenemen in de opgaven rond Integraal Riviermanagement; niet in de laatste plaats ten aanzien van participatie. ‘Belanghebbenden niet alleen deelgenoot maken van het op te lossen probleem, maar ook deelnemer aan de oplossing!’, was de oproep van de deltacommissaris.

Integraliteit niet als doel, maar als middel. Voor Wim Kuijken is waterveiligheid de primus inter pares van de te behalen doelen. De waterveiligheidsnormen geven richting en tempo, de overige doelen bepalen de manier waarop de maatregelen worden vormgegeven. ‘Zo wordt het betere niet de vijand van het goede.’

Nevengeul Nijmegen-Lent: voorbij de spoorbrug strekken het eiland en de nevengeul zich uit naar het westen. Natuur en water bepalen de sfeer. Nijmegenaren vinden hier een plek om uit te waaien. Zij kunnen er roeien en watersporten, maar ook culturele activiteiten bijwonen, bijvoorbeeld op het Waalstrand.

Integraal Riviermanagement

Jan Willem Kamerman, programmamanager Deltaprogramma Rijn, gaf een uitgebreide toelichting op de plannen voor Integraal Riviermanagement. ‘Deze zomer heeft laten zien dat het in het rivierengebied niet alleen om hoogwaterveiligheid gaat. Als gevolg van klimaatverandering vragen thema’s als waterkwaliteit, zoetwaterbeschikbaarheid, scheepvaart en natuur meer aandacht. Dat vraagt om een verbreding van onze huidige scope.’

‘In het rivierengebied gaat het niet alleen om hoogwaterveiligheid’ (Jan-Willem Kamerman, Deltaprogramma Rijn)

Onder leiding van dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen, gingen Josan Meijers (voorzitter Bestuurlijk Platform Rijn), Eric Jongmans (directeur Waterschap Rivierenland) en Jos van Hees (directeur Rijkswaterstaat) met elkaar in gesprek over de kansen en uitdagingen van Integraal Riviermanagement. Belangrijkste constatering was dat er goede kansen liggen voor het combineren van doelen van Rijk en regio ten aanzien van waterveiligheid, scheepvaart, zoetwaterbeschikbaarheid, natuur, economie en ruimtelijke kwaliteit, maar dat ze dan wel goed samen moeten optrekken. ‘Verbreding aan de voorkant brengt de effecten op waterveiligheid beter in beeld en zorgt dat er prioriteiten worden gesteld. En omdat er geld beschikbaar is, is synergie ook echt mogelijk’, aldus Eric Jongmans.

’Nu al kijken welke no-regret maatregelen mogelijk zijn’ (Josan Meijers, voorzitter Bestuurlijk Platform Rijn)

Josan Meijers vindt het toevoegen van nieuwe thema’s een goed idee, maar waarschuwde dat we niet alles op één hoop moeten gooien. ‘Dan wordt het te groot en komen we nooit ergens.’ Refererend aan het bedrag van 375 miljoen euro dat in het Deltafonds is opgenomen voor Integraal Riviermanagement en vanaf 2029 beschikbaar komt, stelde ze: ‘Het begint niet pas over tien jaar. We moeten nu al kijken wat we kunnen doen aan no-regret maatregelen.’

Na het thema Integraal Riviermanagement was het podium voor een aantal improvisatieacteurs. Onder leiding van een regisseur gingen zij de theatervloer op en lieten ze op aanwijzingen van het publiek de effecten zien van keuzes en stappen in een fictief participatieproces rondom een dijkverbetering. Het totale programma zorgde voor een levendige en geslaagde Rivierendag 2018.