Het Deltacongres trekt ieder jaar meer jonge deelnemers. Pal naast de stand van de deltacommissaris lieten verschillende Young Professionals zien wat zij in huis hebben. De leden van het nationale Jeugdwaterschap vielen meteen op, met hun blauwe truien. Ook waren er - deels buitenlandse - studenten, jonge professionals en diverse trainees, onder meer van Rijkswaterstaat. Het was de hele dag gezellig druk in de stand. Jong en oud discussieerden met elkaar, speelden een waterspel of bladerden door het vrolijke kinderboek ‘Bo zoekt het uit tot op de bodem’.

Trainees zetten zich in

Rijkswaterstaat organiseert elk jaar, ter afsluiting van de traineeperiode, de Trainee Trophy. Eén week krijgen de trainees om oplossingen te bedenken voor praktische vraagstukken. Het boekje ‘Bo zoekt het uit tot op de bodem’ is dit jaar het winnende resultaat van deze uitdaging. “We wilden de problematiek van bodemdaling duidelijk in beeld brengen, en ook de urgentie om actie te ondernemen”, zei Bon Bakermans, die als trainee meewerkte aan het boekje. “Ons idee was: als een kind het kan begrijpen, geldt dat voor iedereen.” Deltacommissaris Wim Kuijken nam het boekje officieel in ontvangst.

Trainees van het Nationaal Watertraineeship hebben meegeholpen met de organisatie van de parallelsessies.

Spelenderwijs leren

Andere jonge professionals speelden de ‘Climate Adaption Game’, een bordspel dat inzicht geeft in de wateropgave, in relatie tot klimaatverandering en ruimtelijke adaptatie. “De essentie is om zoveel mogelijk geld te verdienen, maar ook om droge voeten te houden”, zei  Michael Methorst, trainee bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. “De hoogte van de dobbelsteen bepaalt de ernst van de storm en overstroming.  Het is interessant om te zien dat kinderen zich druk maken over droge voeten en terpen gaan bouwen, terwijl volwassenen zich meteen richten op het geld.”

Vraag-en-aanbod

Aan het begin van de stand was een wand opgebouwd voor briefjes met vraag en aanbod; een initiatief om mensen bij elkaar te brengen. Er hing onder meer een aanbod voor een lunch bij Rijkswaterstaat en er werd een studiebeurs aangeboden in ruil voor een waterambassadeur. Stefan Pluis, trainee bij Rijkswaterstaat, legde uit dat de muur als doel heeft om verschillende partijen, jong en oud, binnen de waterwereld aan elkaar te knopen. “Ik heb niks om aan te bieden, behalve colleges over strategische beleidsvoering, maar ik ben wel geïnteresseerd in de vragen”, meldde een hoogleraar terwijl hij de muur aandachtig bestudeerde.