Meer dan dertig stands, vier domes, vier deltatheaters en her en der zitjes vormden dit jaar de bruisende Deltaparade. Hier draaide het de hele dag om netwerken, kennis uitwisselen, brainstormen en informatie delen. Een greep uit de activiteiten:

Virtuele tour

Bij de stand van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) kon iedereen een virtual reality-ervaring beleven. Wie een bril opzette, waande zich op een graafmachine op de dijk tussen Eemshaven en Delfzijl. Fleur de Vries, projectmedewerker dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl, begroette heel wat bezoekers. “Het is voor ons belangrijk om uit te leggen waar we mee bezig zijn. En door het op deze manier te doen, hopen we dat de deelnemers van het congres ook na vandaag over ons project praten.”

Enquête – zesjaarlijkse herijking

Onderzoekers van de Erasmus Universiteit nodigden de bezoekers uit om deel te nemen aan een enquête in het kader van de zesjaarlijkse herijking van het Deltaprogramma. Op welke punten is het Deltaprogramma te verbeteren? Welke aspecten moeten in ieder geval behouden blijven? Wilt u de enquête ook invullen? Klik dan hier.

Hoeveel neerslag in een uur?

In de stand van STOWA waren gele laarzen en een paraplu te winnen. Mits bezoekers antwoord konden geven op de vraag: ‘Wat was tussen januari en juli 2018 de grootste hoeveelheid neerslag in 1 uur tijd?’ Het juiste antwoord was: 92 millimeter.

Testen voor sterke Afsluitdijk

Deltares toonde een schaalmodel van de Deltagoot, een goot waarmee proeven op ware grootte kunnen worden uitgevoerd. Ook voor de versterking van de Afsluitdijk zijn proeven gedaan. Er komen nieuwe betonnen elementen aan de kant van de Waddenzee. Om te beoordelen of deze vorm van bedekking aan alle eisen voldoet, zijn schaalmodellen gemaakt die worden getest in de Deltagoot. De mini-opstelling op het Deltacongres trok veel kijkers.

Regionale partijen laten zich zien

Een grote stand werd bemand door diverse regionale partijen uit Overijssel. Hier was onder meer aandacht voor droogte, waar de provincie deze zomer veel mee te maken had. Jan Hermen Kat van Waterschap Vechtstromen zei: “De belangrijkste vraag is hoe we het beste kunnen samenwerken, zowel landelijk als op lokaal niveau. Eenvoud is de sleutel. En met elkaar blijven sparren.”

Samen Klimaatbestendig

Het team van Samen Klimaatbestendig was opvallend aanwezig op de Deltaparade. Getooid met oranje petjes en vlaggetjes gingen ze op zoek naar vragen over klimaatadaptatie en probeerden ze direct de vragenstellers te koppelen aan mensen die een antwoord konden geven.

Goed gevulde theaters

In vier halfronde theaters op de Deltaparade waren in totaal zestien interactieve sessies en workshops; vaak goed voor veel publiek. Om geluidsoverlast te voorkomen, kreeg iedereen een silent disco koptelefoon.

College Tour met Wim Kuijken

Een van de vier theaters op de Deltaparade was tot de allerlaatste plaats gevuld met vooral jonge mensen toen Wim Kuijken aanschoof voor een College Tour. De Deltacommissaris gaf een heldere uitleg over de noodzaak om voorbereid te zijn op klimaatverandering. Vooral omdat zich een nieuwe fase aandient door mogelijke zeespiegelstijging. “We moeten open en eerlijk met elkaar praten over de vraag: what if? En daarbij moet je alle scenario’s meenemen en alle opties tegen het licht houden. We moeten ervoor zorgen dat er plannen op de plank liggen, zodat we maatregelen kunnen treffen als dat nodig is.” Hij gaf zijn jonge toehoorders een tip mee: “Be connected, zorg ervoor dat je aangesloten blijft bij de Deltacommunity. Samen kunnen we werken aan de toekomst.”

Kennis delen

De dertig aanwezigen bij de theatersessie ‘Kennis delen naar een hoger plan’ kregen informatie over het ontwikkelen van kenniscommunities, met als voorbeeld de kenniscommunity Oosterschelde. Ze mochten tips bedenken om kennis vindbaar, verbindbaar en toepasbaar te maken. Voorzichtig gingen de handen omhoog. “Leer van elkaar. Een bodemonderzoeker kan veel opsteken van de rioolspecialist”, opperde een deelnemer.

Nederland als natuurlijke klimaatbuffer

Ook het theater met de workshop ‘Back to the future: Nederland als Natuurlijke Klimaatbuffer’ was tot de nok toe gevuld. Hier werd gesproken over de vraag welke ontwikkelingen in mindset, samenwerking en kennis op dit moment noodzakelijk zijn om ons aan te passen aan klimaatverandering. Aan de hand van twee scenario’s voor Nederland: ‘een technisch kunstwerk’ en ‘natuurlijk veilig’, werden de mogelijkheden en veranderingen onderzocht. Een jonge vrouw uit het publiek gaf aan: “We hebben het vaak over adaptatie en mitigatie, maar ik mis in de discussie vaak acceptatie. Het gaat volgens mij om de acceptatie van veranderingen in onze directe omgeving.”

1700 buitenboordmotoren

Opvolger Peter Glas maakte een rondje over de Deltaparade, samen met Wim Kuijken. De twee mannen waren door hun lengte niet te missen. Glas glunderde de hele dag en liet weten veel zin te hebben in zijn nieuwe functie. “De Deltacommissaris is een gezaghebbend instituut, in de afgelopen tien jaar opgebouwd door Wim Kuijken. De lat ligt hoog, maar ik doe dit werk niet alleen. De mensen die hier zijn, dat zijn in feite allemaal buitenboordmotoren. Die helpen allemaal mee.” Glas noemt zichzelf een verbinder: “Ik zal alles inzetten om te bevorderen dat mensen naar elkaar luisteren. Want je verplaatsen in elkaars visie, verlangens en zorgen – dat is het begin van een goed gesprek.”

Beluister de podcast over de Deltaparade

Onze podcastverslaggever bezocht de Deltaparade en ging in gesprek met de deltacommunity.

Erik Wagener van het Hoogwaterbeschermingsprogramma overhandigt het Projectenboek 2019 aan deltacommissaris Wim Kuijken.
Inclusief podcast