Foto Iris Loonen

Wat hebben de investeringen in dijkinnovaties uit de projectoverstijgende verkenningen (POV’s) tot dusverre opgeleverd? En hoe zorgen we ervoor dat ze niet op de plank blijven liggen? Die vragen stonden centraal op de POV-dag 2017 op 12 oktober in Fort Voordorp.

Op de POV-dag kwamen ruim driehonderd dijkwerkers af. Erik Kraaij, directeur Programmeringen Samenwerking van Deltaplan Waterveiligheid, beschouwt de hoge opkomst en het enthousiasme van de bezoekers als een bevestiging dat de projectoverstijgende aanpak werkt. ‘Om sneller en goedkoper meer kilometers dijk te kunnen versterken, moeten we de krachten bundelen en sectoroverstijgend werken. De kracht van de projectoverstijgende verkenningen is dat we met de gouden driehoek – overheid , kennisinstellingen en bedrijfsleven – vooraf bij elkaar zitten. Daarnaast financieren we een innovatie volledig als het aantoonbaar in een project kan worden toegepast. Dit zorgt voor bundeling van bestuurlijke commitment, technische onderbouwing en praktische uitvoerbaarheid’, aldus Kraaij.

Miljoenen besparen

Via POV’s is inmiddels circa 90 miljoen euro geïnvesteerd in innovaties. Dat gaat van het ondervangen van pipingproblematiek, het berekenen van de toegevoegde waarde van voorlanden, het rekenconcept ‘bewezen sterkte’, toepassingen als geotextiel en dijkvernageling tot het concept Dubbele Dijk en slimme gebiedsaanpak zoals voor Centraal Holland. Kraaij: ‘Die laatste POV is klaar. De uitkomst hiervan – versterking van de Lekdijken in twee grote projecten – bespaart honderden miljoenen.’
En zo zijn er meer veelbelovende baten. Via de POV Piping is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat door de toepassing van nieuwe technieken zoals geotextiel de kosten om het pipingprobleem aan te pakken omlaag kunnen van 7 naar 2 miljoen euro per kilometer.

Presentaties op de POV-dag

Vangnet

Maar dan moeten die technieken wel gebruikt worden en niet op de plank eindigen, benadrukt Kraaij. ‘Daar is veel over gesproken op de POV-dag. Ik zag veel mensen uit de praktijk én van kennisinstellingen en merk dat men in de startblokken staat om de innovaties toe te passen. Maar er zijn nog wel vragen. Wat doen we als een POV klaar is? Welke afspraken zijn nodig? Welk vangnet is er voor het geval innovaties niet blijken te werken? Misschien is er wel een POV 2.0 nodig om toepassing te stimuleren. We gaan dit de komende periode uitzoeken.
Een vangnet is er overigens: de financieringsregeling biedt de ruimte om bijvoorbeeld een dijk weer te herstellen, mocht een innovatie niet goed uitpakken.’

Lef

Wat vooral nodig is, is bestuurlijk lef. Kraaij: ‘Wie gaat als eerste over de smalle loopplank? Ik denk hierbij aan goede voorbeelden bij Rijnland, dat de mixed-in-placetechniek ook echt gaat gebruiken om de IJsseldijk te versterken. En Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, dat voor de dijkversterking Capelle dunnere damwanden heeft gebruikt.’
Innoveren betekent risico’s nemen. Treffend in deze context vond Kraaij de benadering van alpinist Melvin Redeker, die op de POV-dag een peptalk hield. ‘Hij vergeleek zijn expedities met de POV’s. Om de top te halen moet hij regelmatig experimenteren met zijn uitrusting en risico’s nemen. Dat geldt ook voor ons. Om ons doel te halen – in 2050 de waterveiligheid op orde – moeten we innoveren en afgewogen risico’s nemen.’

‘Misschien is er wel een POV 2.0 nodig om toepassing van innovatie te stimuleren.’

De acht projectoverstijgende verkenningen (POV's)
•    POV Waddenzeedijk
•    POV Piping
•    POV Marcostabiliteit
•    POV Kabels en Leidingen
•    POV Voorlanden
•    POV Dijkversterking Gebiedseigen Grond
•    POV Systeemuitwerking Vecht
•    POV Centraal-Holland (afgerond)

Klik hier voor een impressie en presentaties van de POV-dag 2017: