1 februari
Nationale herdenking watersnoodramp

15 maart
Werkconferentie Zuidwestelijke Delta

12 april
Rivierendag

17 april
Kennisconferentie

19 april
Stuurgroep Deltaprogramma

31 mei
Stuurgroep Deltaprogramma

4 juni
Gebiedsconferentie Rijnmond-Drechtsteden

1 november
Nationaal Deltacongres 2018

29 november
Stuurgroep Deltaprogramma