Met de woorden "Alles komt samen in water", opende burgemeester Ferd Crone op donderdag 2 november het achtste deltacongres in Leeuwarden. Hij vroeg de 1500 aanwezigen uit de deltacommunity om tempo te maken met klimaatadaptatie:  "Er is geen tijd te verliezen."

Deltacommissaris Wim Kuijken sprak met dagvoorzitter Inge Diepman over de noodzaak om voorbereid te blijven op de extremen van het weer. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om Henk Ovink te bedanken voor zijn onvermoeibare inzet om over de hele wereld te helpen het waterprobleem op te lossen.

Tweet van de nieuwe minister

De kersverse minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, kon niet aanwezig zijn vanwege het debat over de regeringsverklaring. Wel meldde ze zich via een Twitterbericht op het grote scherm: "Vandaag wordt op het Deltacongres in Leeuwarden gewerkt aan een veilige en duurzame Nederlandse delta. Veel succes allemaal." De deltacommissaris stuurde direct een panoramafoto terug van een enthousiast zwaaiend publiek. "Fijn, zo’n warm welkom", aldus de minister.

Reflectie op het regeerakkoord

Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, gaf namens de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen aan tevreden te zijn met het regeerakkoord. Hij zag veel terug van de investeringsagenda die de decentrale overheden eerder dit jaar maakten. "Nu nog boter bij de vis", zei hij. "En die middelen moeten via het Deltafonds lopen." Daarnaast pleitte hij voor het wegnemen van belemmeringen in de wet- en regelgeving.

Overal in Nederland aan de slag #2

Bestuurders uit Noord-Nederland, de directeur-generaal Ruimte en Water en de directeur-generaal Rijkswaterstaat vertellen in een nieuwe film hoe we in Nederland doorwerken aan een duurzame en veilige delta. De film is in dit magazine te bekijken.

Keynote

Hoogleraar Maarten Hajer brak een lans voor de verbeelding. "We moeten een nieuw verhaal componeren. Mensen worden niet overtuigd door feiten, ze worden verleid door perspectief."

Lees de terugblik op de keynote van Hajer.

In het zonnetje

Deltacommissaris Wim Kuijken bezocht in 2017 vele projecten van het Deltaprogramma. Zoals ieder jaar werd één inspirerend project in het 'zonnetje' gezet. Dit jaar was het een zoetwater project: de Klimaatbestendige Water Aanvoer Midden-Nederland (KWA+). De KWA+ voorziet West-Nederland van extra zoetwater in tijden van droogte. Het water stroomt van oost naar west en komt uit het gebied van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.

Bij het uitreiken van de vaas aan projectleider Peter Hesen, prees Wim Kuijken de goede en vernieuwende samenwerking binnen het project. Peter Hesen benoemde als één van de succesfactoren van het project: "We hebben de agrariërs met elkaar in contact gebracht. Zij spreken elkaars taal."

Lees de column van Liesbeth Schippers

Download PDF.

Column

Landsadvocaat Liesbeth Schippers, gespecialiseerd in omgevingsrecht, verzorgde dit jaar de column in het plenaire programma: "We kunnen wereldkampioen worden op het gebied van klimaatadaptatie. Maar laat dan wel iedereen meedoen. Vertrouwen is bouwen."

Parallelsessies

De vier partners van het Deltaprogramma – Peter Heij (Ministerie van IenW), Ina Adema (VNG), Hetty Klavers (UvW) en Ben de Reu (IPO) - spraken de 1500 aanwezigen kort toe over de parallelsessies, die in de middag plaatsvonden: “Ik hoop dat de sessies mooie ideeën en antwoorden opleveren, waarmee u morgen aan de slag kunt gaan.”

Lees hier het verslag van de parallelsessies.

Videoverslag van de dag

(Een poster met daarop: Welkom op het Deltacongres. De Deltacommissaris groet een man. Op een scherm staat: Welkom op de Deltaparade. Deltacommissaris Wim Kuijken:)

STEVIGE MUZIEK

WIM KUIJKEN: Heel hartelijk welkom.
Ik vind het geweldig dat jullie er zijn.
Ik heb driekwart, denk ik, een hand kunnen geven.
De anderen niet, die mogen nog naderhand even langskomen.
Drie. Twee. Eén.

(Op een scherm verschijnt: Achtste Nationaal Deltacongres geopend.)

STUWENDE MUZIEK

FERD CRONE: Ik vind het fantastisch dat het Deltacongres in het noorden is en in Friesland, want men zegt altijd: God creëerde de wereld maar de Friezen hebben twee derde van hun eigen land gecreëerd.
Ja, dat is natuurlijk hét thema van het Deltacongres veilig tegen het water en een nuttiger grondgebruik.
KUIJKEN: Het Deltaprogramma ontwikkelt zich eigenlijk heel snel.
In 2010 begonnen, in 2015 hadden we de normen en de kaders en eigenlijk de beslissingen voor de komende dertig jaar.
We hebben een Deltaplan voor veiligheid met nieuwe normen en een betere bescherming van Nederland.
We hebben een Deltaplan voor de zoetwatervoorziening om in droge perioden goed voorzien te zijn van water.
En nu hebben we sinds dit jaar ook een Deltaplan voor de ruimtelijke inrichting ruimtelijke adaptatie, om bestand te zijn tegen de extremen van het weer.
MAARTEN HAJER: Voor mij is waterstaat in Nederland echt een cultuurdaad.
We hebben eigenlijk Nederland gecreëerd met onze waterstaat.
En dat is iedere keer weer het geval.
Dus je maakt eigenlijk Nederland met alle kunstwerken die we aanleggen.
En in de toekomst denk ik ook met alle meer 'nature-based solutions'.
Wat ik het mooie zou vinden, is als we in de komende periode ook daarmee eigenlijk weer een nieuw verhaal een verhaal van trots voor Nederland weten te maken.
RUTGER SMIT: Ik vind het Deltaprogramma belangrijk omdat het over de toekomst gaat van Nederland en het gaat ook over de jeugd, want de jeugd is de toekomst.
Daarom is het vooral belangrijk voor de jeugd, en dat willen wij ze meegeven.
Je ziet dat Deltaprogramma groeien en groter en steviger worden en ook de community, de mensen die er dagelijks aan werken, die groeit ook.
En dat zie je hier op het Deltacongres.

(Drie vrouwen poseren met een man die een paraplu vastheeft. Op een podium in een volle zaal voert een man het woord. Een vrouw kijkt ergens aandachtig naar. Peter Hesen:)

DE STEVIGE MUZIEK SPEELT VERDER

PETER HESEN: Ja, het project KWA+ is uitgeroepen tot het zonnetje op het Deltacongres.
Nou, nee, dat had ik niet verwacht.
Het project KWA+, Klimaatbestendige Water Aanvoer Midden Nederland houdt in dat we de capaciteit van de KWA, dat is een systeem om extra water van het oosten naar het westen te brengen in Nederland dat we die capaciteit gaan vergroten van 7 kuub naar 15 kuub per seconde.

(Kuijken houdt een boek vast. Henk Ovink:)

RUSTIGE MUZIEK

HENK OVINK: Of wij in Nederland, en met ons Deltaprogramma iets aan het buitenland kunnen hebben? Ja, natuurlijk.
En toch is het zo dat al die goede voorbeelden in het buitenland wel iets van die Deltaprogrammatische aanpak in zich hebben.
Of de organisatie of de innovatie of de verbinding tussen water, ruimte en de stad.
Ik denk dat een hele waardevolle aanvulling op het repertoire dat we gebruiken, is het gebruikmaken van wat ik noem 'soft spaces' waarbij niet de bestuurlijke problematiek en de bestuurders centraal staan maar eigenlijk de creativiteit.
MARCO VERHOEF: Wat ik gezien heb vandaag, is dat er veel samengewerkt wordt.
Ik denk dat vooral die samenwerking heel belangrijk is.
Alle partijen erbij betrekken, duidelijke informatie geven over wat er verwacht wordt en waar we ons dus op zouden moeten voorbereiden.
Op het moment dat we dat weten zijn steeds minder mensen geneigd om hun kop in het zand te steken en bereik je met elkaar veel meer.
LIESBETH SCHIPPERS: En aan de slag met die Omgevingswet ruimte verbinden met water.
Wat doe ik voor water?
Ieder moment van de dag dat u een besluit neemt over een ruimtelijke ontwikkeling.
En u zult zien, binnen no time zijn we plensbui-bestendig.
HAJER: Mensen worden niet overtuigd door feiten.
Mensen worden verleid door perspectief.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Deltacommissaris. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: www.deltacommissaris.nl.)

DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG