Het ontmoeten van vakgenoten en het uitwisselen van kennis staat centraal bij het Deltacongres. Daarnaast wordt het jaarlijkse congres vaak aangegrepen om overeenkomsten te sluiten, boeken te presenteren en andere mijlpalen te vieren. Hier volgt een korte impressie van de mijlpalen van het achtste Deltacongres.

Voorbij de dijken

Er zijn weinig landen op de wereld waar het water zozeer het landschap en de nationale identiteit bepaalt als in Nederland. De kwetsbare delta ligt telkens weer op de tekentafel om aangepast te worden aan de dreiging van het water. De klassieke strijd tegen het water is veranderd in een aanpak met het water. Voor het eerst worden de omvang van het Nederlandse waterproject en de resultaten ervan in het kust- en rivierenlandschap zichtbaar. Het boek Voorbij de dijken. Hoe Nederland met het water werkt werd op het Deltacongres uitgereikt aan Ben de Reu (IPO), Hans Oosters (UvW) en Steg Snelders (Jeugddijkgraaf).

IJsselmeerbiografie

Al eeuwenlang leven we met water. We strijden ertegen en profiteren ervan. Karakteristieke sporen in het IJsselmeergebied laten onze band met het water zien, zoals kronkelende – of juist kaarsrechte – dijken, droogmakerijen en handelssteden met havens. De IJsselmeerbiografie laat vanuit vier invalshoeken het IJsselmeergebied met  al haar bijzonderheden zien. Om te kunnen ontwikkelen en de toekomst, een verleden te geven. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakten deze biografie in het kader van de Agenda IJsselmeergebied 2050.

Bekijk de film op Vimeo.

Projectenboek 2018: mensenwerk

Klimaatverandering en nieuwe technologieën dagen de dijkwerkers uit om onze dijken zo snel en slim mogelijk te versterken, zoals staat beschreven in het Deltaplan Waterveiligheid. Dit gebeurt vanuit een intensieve netwerksamenwerking tussen de overheid, markt en kennisinstellingen. Samen bundelen de dijkwerkers hun kennis en ervaring. Het Projectenboek 2018 werd op het Deltacongres aangeboden aan Wim Kuijken door HWBP-directeur Richard Jorissen. Ook werd het nieuwe Dijkwerkerslogo op de Deltaparade gepresenteerd. De huisstijl van de Dijkwerkers wordt in de komende maanden verder uitgewerkt.

Meer informatie: www.dijkwerkers.com.

Tekenen voor unieke deltanatuur

De Nederlandse deltanatuur is uniek in de wereld. Samen met alle partners geeft het programma LIFE IP Deltanatuur (2016 – 2022) een impuls aan de ontwikkeling van waardevolle deltanatuurgebieden in Nederland. Onder andere door knelpunten weg te nemen en een ecologische verantwoorde, integrale gebiedsaanpak vorm te geven. Op het Deltacongres was het Programma LIFE IP Deltanatuur stevig vertegenwoordigd. Om de gezamenlijke ambities gezicht te geven, ondertekenden betrokken partijen een officieuze samenwerkingsovereenkomst. Deze maand tekenen alle partners de officiële Partnership Agreements. Daarmee gaat het programma voortvarend de uitvoering in.

Meer informatie is hier te vinden.

Waterwerken in Nederland

Wim Kuijken nam de publicatie Waterwerken in Nederland. Traditie en innovatie dankbaar in ontvangst van fotograaf Luuk Kramer. De diversiteit en de ruimtelijke, culturele en cultuurhistorische betekenis van ingenieurswerken wordt hierin gepresenteerd in woord en beeld. Luuk Kramer heeft sluizen, stuwen en gemalen op een systematische manier gefotografeerd en gedocumenteerd. Deze zogenaamde natte kunstwerken zijn een beeldbepalend onderdeel van de openbare ruimte en van de Nederlandse cultuur. Drie essays bespreken de technische, bestuurlijke en culturele betekenis van de waterwerken in de context van het Nederlandse watersysteem.

Meer informatie is hier te vinden.

Leeuwarden Fryslân culturele hoofdstad 2018

Op het Deltacongres was al goed zichtbaar dat Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa is. Op het plenaire podium met burgemeester Ferd Crone en Places of Hope curator Maarten Hajer. Op de Deltaparade met een stand en een presentatie van Joop Mulder, oprichter van Sense of Place. Vanaf het voorjaar van 2018 gaat het programma Water Connecting in heel Friesland van start met een Parade, een Waterbar en verschillende waterbeleefroutes. Van 24-27 september 2018 is de Delta Community van harte welkom op de European Water Tech Week.

Meer informatie: www.lf2018.nl

Piet’s weerbericht

Weerman Piet Paulusma draagt het Deltaprogramma al jaren een warm hart toe. Hij schreef zich als deelnemer in voor het Deltacongres en besloot van de gelegenheid gebruik te maken om zijn dagelijkse weerbericht op de Deltaparade op te nemen: ‘oant moarn’.

Bekijk hier de uitzending.