Op vele plekken in Nederland, ook in het noorden, worden maatregelen uitgewerkt en uitgevoerd in het kader van het Deltaprogramma. Samen met het bedrijfsleven en bewoners zorgen we ervoor dat Nederland bestand is en blijft tegen de extremen van de natuur. Bestuurders uit Noord-Nederland, de directeur-generaal Ruimte en Water van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de directeur-generaal Rijkswaterstaat vertellen in een nieuwe film hoe we in Nederland doorwerken aan een duurzame en veilige delta. Dat doen we door samen te werken, over grenzen heen te kijken en meekoppelkansen te benutten. De film wordt ingeleid door de deltacommissaris.

tekst Delta programma 2017

Het Deltaprogramma in uitvoering, ook hier in noord Nederland.

Inmiddels het achtste Deltaprogramma dat met Prinsjesdag is verschenen.

Een Deltaprogramma met, naast een Deltaplan voor veiligheid, een Deltaplan voor zoetwater..

..nu ook een Deltaplan voor ruimtelijke adaptatie, daarmee is het drieluik compleet.

Drie uitvoeringsplannen van het overkoepelende Deltaprogramma.

Dat is nieuw, maar wat blijft is dat we met alle overheden samen verenigd zijn om de doelen van het Deltaprogramma te bereiken.

En dat we het doen, samen met burgers en bedrijven in een open communicatie.

Samen de feiten ondezoeken, samen op pad om dit land in de komende decennia bestendig te maken voor de veranderingen in de natuur.

Het is een fantastisch eiland dat meen ik ook oprecht.

Mensen die hier een keer geweest zijn en er verliefd op geworden zijn, die blijven terug komen.

We zitten midden in het water, dat betekent dat je ook moet zorgen dat mensen veilig kunnen wonen, recreëren en werken en dat is best een uitdaging.

Je hebt hier de harde kering waar we nu staan, je hebt een stuk buitendijks en je hebt de zandige kust, de Noordzee duinen.

Bijna al die aspecten van kust bescherming vind je hier op Vlieland.

We staan hier aan de rand van wereld erfgoed. Eems Dollard, de wadden, het is een fantastisch mooi natuurgebied, wat een status heeft.

Maar je hebt ook een verantwoordelijkheid waar het gaat om de economie, de grootste energiehaven,

maar ook de 2e chemie haven van Nederland in Natura 2000 gebied, dat maakt het spannend.


Je ziet dat het klimaat blijft veranderen, de belangen veranderen. Waar kunnen we nou die belangen zo verbinden dat we een win win hebben?

Ik denk dat het een uniek kunstwerk is in Europa, een kruispunt, een knooppunt, een centrum, er gebeurd in ieder geval heel erg veel.


Dan gaat het niet alleen om waterveiligheid, het gaat ook over zoet water. Niet iedereen denkt daar aan, maar we kennen ook droogtes hier.

En dat betekent ook dat we permanent voldoende schoon en goed zoetwater moeten hebben.


Als je het hebt over ruimtelijke adaptatie, dan heb je het vooral over: kijk eens 50 jaar vooruit, wat komt er aan klimaatverandering en andere dingen op ons af?

Hoe ga je dat nu in zo'n nieuwe wijk verwerken?

Maar vooral, hoe ga je daar met de mensen uit die wijk, met de gemeente, het waterschap het communicatie proces over aan?

Het is niet meer zo dat iedereen op de overheid kan leunen. Het waterschap heeft altijd zoiets gehad van, wij redden het wel.

Met onze dijken en onze rivieren, stuwen, gemalen, etc. In de toekomst is dat niet meer zo.


Van oudsher zijn we heel goed in waterveiligheid, maar we doen ook al heel veel aan duurzaamheid, dat kunnen we hier heel mooi laten zien.

Het mooie aan het Deltaprogramma is dat we niet alleen met bestaande technieken werken.

Maar we proberen vanuit die rollen, dus van de overheid, van universiteiten, van bedrijven, allerlei andere inversteerders, te kijken, wat zou je nog meer kunnen.

Al die kennis die bundelen we en met elkaar hopen we ook op nieuwe antwoorden te komen, omdat nieuwe antwoorden ook nodig zullen zijn.

We staan hier op de dijk bij het Marconi project, maar als u over 3, 4 jaar terug komt, dan zult u zien dat er kwelder landschap gaat ontstaan.

Als u verderop kijkt, zijn we bezig met dubbele dijk aan te leggen, dus in plaats van verhogen brengen we een extra dijk aan.

En tussen die twee dijken gaan we experimenteren met enerzijds slib afvang en anderzijds gaan we daar zilte landbouw proberen te beoefenen.

En dat is het leuke.


We hopen medio 2018 alle gemeentes voorzien te hebben van een stresstest.

In die stresstest komt heel nadrukkelijk naar voren dat als het water valt, waar blijft het dan, waar stroomt het naar toe, maar ook het omgekeerde.

Hoe kun je zoveel mogelijk water naar die stad brengen om in de zomer die droogte en hitte wat aangenamer te maken.

We moeten ook dat communicatie proces met de boeren steviger aanzetten.
Want ook daar wordt het van belang om na te denken, is het wel zo verstandig om in de lagere gedeelten aardappels te telen?

Is het nog wel zo verstandig om bepaalde gewassen te blijven telen als je weet dat de verzilting er aan komt.

Dat hele communicatie proces is ook in het landelijke gebied net zo belangrijk als in het stedelijke gebied.


Nederland kent heel veel diversiteit, van kust, hoge zandgronden, rivieren, grote meren, er zal veel maatwerk moeten plaatsvinden.

Dat kan alleen maar als je met elkaar in gesprek bent, dus niet zo maar in het wilde weg wat beginnen, maar kijken, wat is hier effectief.

Pilots kunnen daarbij helpen, maar ook kennis uitwisselen en delen van kennis, wat werkt bij mij, zou dat bij jou ook kunnen werken?

Dat is het gesprek dat we met elkaar moeten voeren en ook elkaar daar scherp in houden.

Want dat zijn we ook verschuldigd aan het publieke domein, dat we waar voor ons geld krijgen.
Je hebt ook sessies, daar komen wilde ideeën langs en ik zeg altijd, laat maar komen die wilde ideeën.
Want dan komt er ook een keer een wild idee langs dat wel uitvoerbaar is en wat heel goed verder helpt.
Dus in die zin hebben we heel erg Den Haag en Rijkswaterstaat en de gemeenschap hier nodig.

Den Haag is niet het centrum van Nederland. Den Haag is dienend voor het Deltaprogramma.
Daar komt wel besluitsvorming bij elkaar, maar daar zou ik ook verwachten dat Den Haag uitdaagt, steunt en ook wel aanspreekt.

Reageren?

DeltaNieuws verschijnt vier keer per jaar. Wilt u reageren of zich afmelden als abonnee? Mail naar nieuwsbrief@deltacommissaris.nl.