De Klimaateffectatlas is vernieuwd. Dit instrument, dat landelijk en openbaar beschikbaar is, geeft een eerste beeld van de klimaateffecten in een bepaald gebied. Hasse Goosen van Climate Adaptation Services (CAS) noemt het instrument een goed startpunt voor de verplichte stresstesten, die provincies, waterschappen en het Rijk uiterlijk in 2019 moeten hebben uitgevoerd (zie Deltaplan Ruimtelijke adaptatie). De kaarten zijn beschikbaar in een viewer en kunnen als pdf worden gedownload.

De nieuwe kaarten zijn voor iedereen te raadplegen. Hierin zijn de laatste klimaatinzichten verwerkt (KNMI’14). In de nieuwe versie ligt veel meer de nadruk op duiding en uitleg, door middel van zogenaamde kaartverhalen, die stap voor stap de kaarten toelichten. De nieuwe versie van de Klimaateffectatlas is tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal kennisinstellingen, adviesbureaus en gebruikers.