De Markermeerdijk bij Uitdam zou een golfbrekende berm aan de buitenzijde en een constructieve versterking aan de binnenzijde van de dijk moeten krijgen. Dat is het richtinggevende advies van deltacommissaris Wim Kuijken aan de bestuurders die betrokken zijn bij deze opgave.

Maatwerk bij de dijkversterking kan ervoor zorgen dat de dijk maximale bescherming biedt, met minimale impact op het unieke karakter van Uitdam. Met dit advies sluit de deltacommissaris zijn rol als onafhankelijke ‘wijze man’ in Uitdam af. Het is nu aan de betrokken partijen om het advies verder uit te werken in het vervolgtraject.

Proportioneel

Het richtinggevende advies is tot stand gekomen tijdens een intensief werkproces met een afvaardiging van bewoners, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de Alliantie Markermeerdijken, de provincie Noord-Holland, gemeente Waterland, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In vier maanden tijd zijn alle onderzoeken en afspraken van de afgelopen 10 jaar bij elkaar gelegd en geanalyseerd, met behulp van nieuwe inzichten en methoden die elders in Nederland zijn en worden toegepast. De hogere kosten van het maatwerk zijn volgens de deltacommissaris proportioneel, omdat het cultuurhistorische ensemble van water, dijk en huizen in Uitdam daarmee kan worden behouden, terwijl de veiligheid geborgd is.

Expertteam

Een bijzondere rol in dit proces was weggelegd voor een onafhankelijk expertteam. Vier deskundigen, die al jaren betrokken zijn bij verschillende onderdelen van het Deltaprogramma, zijn door de deltacommissaris gevraagd om met een frisse en deskundige blik te kijken naar alle mogelijke varianten voor de dijkversterking en deze samen met de betrokkenen uit te werken.

Wim Kuijken: ‘We zijn in korte tijd vijf keer bij elkaar gekomen. Dat was echt nodig, want de situatie in Uitdam is complex en het onderlinge vertrouwen was niet goed meer. Stap voor stap kwamen we tot de conclusie dat een passende oplossing alleen met behulp van maatwerk tot stand kan komen. De woningen, die in Uitdam aan de voet van de dijk staan, hebben door hun ligging of gewicht zelf invloed op de sterkte of zwakte van de dijk. Daarom moet op sommige plaatsen de binnenzijde van de dijk met een constructie versterkt worden, terwijl op andere plaatsen alleen het onregelmatige dijkprofiel hersteld hoeft te worden. Het is dan niet nodig om de hele dijk een aantal meters te verplaatsen.’

Het experteam blijft ook in de uitwerkingsfase nog beschikbaar voor dit project. Wim Kuijken zal in zijn rol als deltacommissaris de versterking van de Markermeerdijken van dichtbij blijven volgen.

De Markermeerdijken beschermen 1,2 miljoen inwoners en 25 miljard euro geïnvesteerd vermogen in Noord-Holland tegen een overstroming vanuit het Markermeer. Op 5 juli bespreken de betrokken bestuurders het advies en het vervolgtraject.

Het advies is gepubliceerd op https://www.deltacommissaris.nl/markermeerdijken-uitdam