Foto Waterplein Vogelbuurt, Tiel Oost. Ontwerp: De Urbanisten. Foto: Jan Bouwhuis

Water en ruimte gaan vaak hand in hand in het Deltaprogramma en zouden dat steeds vaker moeten volgens de evaluatie van de Deltawet. Om inspiratie te bieden, is vorig jaar een kaart gepresenteerd met aansprekende voorbeeldprojecten waar de opgaven van water en ruimte verbonden worden. Met deze Deltanieuws introduceren we de update van de kaart Verbinden Ruimte en Water, met nieuw toegevoegde projecten en inspiratiedocumenten.
 

De opgave waar het Deltaprogramma voor staat gaat natuurlijk over water. Maar de gekozen oplossingen voor deze opgave landen in onze leefomgeving. Of het nu gaat over het versterken van een dijk, het vergroten van de aanvoer van zoet water of het klimaatbestendig inrichten van onze steden, het moet altijd passen in de bestaande inrichting. We staan voor een ruimtelijke opgave om onze leefomgeving zó in te richten, dat we onze ruimte hoogwaardig kunnen gebruiken. Hier liggen dus ook kansen om op een innovatieve en slimme manier water en ruimte te verbinden.

De evaluatie van de Deltawet bevestigde dat de urgentie hoog is. Daarom blijven we actief zoeken naar integrale oplossingen binnen het Deltaprogramma. Initiatiefnemers die ruimte en water willen verbinden, kunnen veel leren van de kennis en ervaringen van anderen.

Om uitwisseling te stimuleren heeft het Deltaprogramma projecten die water en ruimte verbinden op een kaart gezet. Deze kaart is afgelopen jaar geïntroduceerd in het Deltaprogramma 2017 en is nu geüpdatet. Er zijn nieuwe inspirerende projecten toegevoegd voor alle opgaven van het Deltaprogramma (waterveiligheid, zoet water en ruimtelijke adaptatie), waarmee het totale aantal voorbeeldprojecten op de kaart op 130 komt. De kaart geeft geen volledig beeld, maar biedt volop inspiratie en voorbeelden voor iedereen die water en ruimte wil verbinden. Als u een inspirerend voorbeeldproject weet dat nog niet op kaart staat, maar er wel thuishoort, kunt u dit sturen naar de Staf deltacommissaris.

De kaart en de bijbehorende projectenlijst zijn te vinden op de website van de deltacommissaris.