Een meer zelfvoorzienende zoetwaterhuishouding. Dat is het doel van de zoetwaterfabriek. In de huidige situatie wordt het effluent rechtstreeks op het hoofdwatersysteem geloosd. Door de kwaliteit van het effluent op te waarderen en het water te hergebruiken in het regionale systeem wordt de aanvoerbehoefte van zoetwater kleiner.

2016 was een succesvol jaar voor de zoetwaterfabriek. Niet alleen door de inhoudelijke resultaten, maar ook omdat het gezamenlijke project van de zoetwaterfabriek en de waterharmonica de Waterinnovatieprijs in de categorie Schoon Water won. De Zoetwaterfabriek is een project van Hoogheemraadschap Delfland.


Het juryrapport spreekt van een slimme oplossing voor waterschaarste en een belangrijke stap in de route van een circulaire economie. Doel van de zoetwaterfabriek is het hergebruik van afvalwater door de introductie van een extra stap voor verwijdering van microverontreinigingen en nutriënten uit het effluent.


In 2016 is gestart met de uitvoering van de pilot zoetwaterfabriek De Groote Lucht bij Vlaardingen. De pilot moet onder meer antwoord geven op de vraag wat de verwijderingsrendementen van ozonisatie zijn voor de diverse stoffen en input geven voor de toekomstige fullscale-installatie. In 2016 heeft de aanbesteding van de ozoninstallatie plaatsgevonden. Nog in hetzelfde jaar is deze in gebruik genomen en zijn de eerste testen uitgevoerd. Tijdens deze test is de optimale ozondosering vastgesteld waarbij hoge verwijderingsrendementen kunnen worden behaald.


Zoetwaterfabriek De Groote Lucht gaat naar verwachting in 2021 in bedrijf en werkt als volgt:

  1. De Zoetwaterfabriek loost het aanvullend gezuiverde afvalwater op een nog te realiseren waterharmonica.
  2. Na de waterharmonica doorspoelt het water de Krabbeplas (zwemwater), waarmee het ontstaan van blauwalg voorkomen wordt, om vervolgens verder te worden verspreid naar de boezem en polders.

Aan de pilot leveren, naast Delfland, diverse externe partijen een financiële of inhoudelijke bijdrage. Hieronder vallen het Deltafonds, de STOWA, TU Delft, Evides en Waterschap van Vallei en Veluwe.

Meer info: https://www.waterinnovatieprijs.nl/project2016/s-c-h-o-o-n/