Twee pilots in de regio van Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden hebben afgelopen jaar Europese Interreg-subsidie toegewezen gekregen. Het gaat om Europese programma’s rondom meerlaagsveiligheid (FRAMES) en klimaatadaptatie (BEGIN), waar respectievelijk de provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht in participeren.

De projecten die in aanmerking zijn gekomen voor de Interreg-subsidies zijn de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en het Eiland van Dordrecht. Zij maken respectievelijk deel uit van de Interreg-projecten FRAMES en BEGIN in de North Sea Region.


In FRAMES (Flood Resilient Areas by Multilayer Safety Approach) werken op dit moment dertien partners uit vijf landen samen om hun regio robuuster te maken tegen de gevolgen van een overstroming en wateroverlast. In FRAMES willen de partners van elkaar leren hoe de veiligheid, weerbaarheid en herstelkracht van het gebied en de bewoners kan worden vergroot. De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is als pilotgebied ingebracht omdat hier al het MIRT-onderzoek liep naar de verbindingen tussen waterveiligheid en andere ruimtelijke opgaven. Voor FRAMES worden nu ook de andere lagen in beschouwing genomen.


De provincie Zuid-Holland is Lead Partner van dit Interreg-project. De Europese partners onderzoeken en vergelijken in diverse pilots hoe volgens het Multi-Layer Safety concept (Meerlaagsveiligheid) de veiligheid, weerbaarheid en herstelkracht van het gebied en de bewoners kan worden vergroot. Vooral het herstelvermogen – de zogeheten ‘vierde laag’ – krijgt veel aandacht.


In BEGIN (Blue-green infrastructure through social innovation) werken zestien partners uit zeven landen samen om organisatorische en financiële barrières te doorbreken op het gebied van co-creatie en ondersteuning van maatschappelijke initiatieven. BEGIN is innovatief in de wijze waarop deze belemmeringen opgelost worden. Zo verkent de gemeente Dordrecht de mogelijkheid om deals met bewoners en bedrijven te sluiten om de private ruimte in de stad te vergroenen. De pilots voor dit sociale onderzoek zijn de locaties waar tijdens de hoosbui van augustus 2015 sprake was van ernstige wateroverlast. De gemeente Dordrecht is Lead Partner van dit Interreg-project.


Interesse?
Voor meer informatie over kunt u contact opnemen met Lucy Smeets (FRAMES) of Ellen Kelder (BEGIN)