Het Noorden van ons land is belangrijk voor het Deltaprogramma. De dijkversterking Eemshaven Delfzijl, de innovatieve oplossingen in Project Overstijgende Verkenning Waddenzeedijken en de meerlaagsveiligheid  op de Waddeneilanden.

Deltacongres 2017 komt naar Leeuwarden

Het achtste Nationaal Deltacongres wordt gehouden in Leeuwarden.


Ook de ‘Friese aanpak’, waarbij de gehele gemeenschap wordt betrokken bij de uitwerking van de Omgevingsvisies, is een aanpak die goed past in het Deltaprogramma. De energie en inzet om de opgaven in het Noorden aan te pakken weerspiegelt zich in de bruisende ambities van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Vandaar dat het achtste Nationaal Deltacongres dit jaar op donderdag 2 november plaatsvindt in het WTC EXPO Leeuwarden.

Zet de datum alvast in uw agenda, want het wordt weer een gevarieerde en interessante dag! Iedereen die betrokken is bij en geïnteres­seerd is in het Deltaprogramma, is welkom op het congres: maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.


In het plenaire openingsprogramma zal het nieuwe Deltaplan Ruimtelijke adaptatie centraal staan. ’s Ochtends en ’s middags zijn er parallelsessies over de opgaven van het Deltaprogramma: waterveiligheid, zoetwatervoorziening, klimaatadaptatie en watergovernance. Ook het onderwerp participatie zal gedurende de dag aan de orde komen. De Deltaparade vormt de centrale ontmoetingsplek voor het delen van kennis en ervaringen.


Het gehele programma voor het Deltacongres is in september bekend. Vanaf dan kunt u zich ook aanmelden voor het congres. Heeft u suggesties of wilt u meer weten, neem dan contact op met de Staf deltacommissaris: info@nationaaldeltacongres.nl