Deltacommssaris Wim Kuijken krijgt de komende maanden een regierol bij de dijkversterking Markermeerdijken – Uitdam.

Op verzoek van de betrokkenen – zowel overheden als bewoners – gaat hij het proces begeleiden om met behulp van joint fact finding de laatste twee varianten gelijkwaardig uit te laten werken en daarover te adviseren. Het gaat om een variant in grond en een constructieve variant.


Eén miljoen mensen

Er wordt al ruim 10 jaar gewerkt aan een versterkingsopgave van de Markermeerdijken. Het is onderdeel van het Deltaplan Waterveiligheid (Hoogwaterbeschermingsprogramma 2) uit het Deltaprogramma. Het dijktraject van 33 kilometer moet versterkt worden om grote delen van Noord-Holland – ruim een miljoen mensen – te beschermen tegen hoogwater. Een onderdeel van de Markermeerdijken is de dijk bij Uitdam in de gemeente Waterland.


Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is beheerder van de Markermeerdijken en verantwoordelijk voor de dijkversterking. Zij hebben de opgave om in samenwerking met bewoners en andere belanghebbenden tot een goede oplossing te komen, die voldoet aan de wettelijke veiligheidsnormen.


Wim Kuijken: ‘Ik ben als deltacommissaris al lang betrokken bij dit traject en ik vind goede participatie bij projecten erg belangrijk. Daarom zet ik mij graag in om deze laatste fase in Uitdam te begeleiden, zodat besluitvorming voor de zomer kan plaatsvinden. Komende week start ik de gesprekken met betrokkenen.’


Lees meer opover de Dijkversterking Markermeerdijken – Uitdam.